BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewęgłowski Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Jabłonka Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Kanały dystrybucji surowców i produktów żywnościowych gospodarstw ekologicznych w regionie siedleckim
Sales Channels of Raw Food and Food Products from Organic Farms in Siedlce Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 195-199, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Produkty ekologiczne, Produkty żywnościowe, Kanały dystrybucji
Ecological product, Food products, Distribution channels
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region siedlecki
Abstrakt
Celem pracy było przedstawienie kanałów dystrybucji produktów wytwarzanych w gospodarstwach ekologicznych regionu siedleckiego. Przedstawiono opinie właścicieli 60 gospodarstw ekologicznych położonych w regionie siedleckim na temat kanałów dystrybucji wytwarzanych przez nich surowców i produktów żywnościowych. Badania prowadzono w pierwszym kwartale 2014 roku. Respondenci wskazywali, że mimo zachodzących pozytywnych zmian na rynku, nadal mają trudności ze sprzedażą swojej produkcji. Dużym problemem jest konieczność sprzedaży wytwarzanej produkcji jako konwencjonalnej. (abstrakt oryginalny)

In the recent years increasing number of organic farms have been recorded in Poland. This also refers to the analyzed region of Siedlce, which due to the environment, share of protected areas and lack of large industrial plants, is in favour of the development of organic production. The results of the study show that increasing the number as well as the size of these farms is not correlated with the development of the market for organic products. This situation affects most organic producers who do not sell their products on the basis of agreements with processing plants, warehouses, shops, etc. but it takes place in terms of a one-off transactions. An important channel is direct sales to a customer at different fairs, festivals and feasts. In this case, farmers must be aware of the obligations under the existing legislation and they must follow them. Some organic production is sold as conventional one, which affects in a significant reduction in the profitability of this enterprise. The development of the production of raw materials and organic products must be followed by rapid development of the market for organic products. Otherwise, there is no possibility for the development of organic agriculture and it will result in its stagnation and reducing the number and size of farms in the future. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bendkowski J., Pietrucha-Pacut M. 2003: Podstawy logistyki w dystrybucji, Wyd. PŚ, Gliwice, 79-80.
  2. Czubała A. 2001: Dystrybucja produktów, PWE, 30-38.
  3. Niziński S. 1998: Logistyka w systemach działania, Biblioteka Problemów Eksploatacji, Warszawa, 49.
  4. Nowakowski W. 2013: Ekologiczna produkcja ziemniaka, IHiAR-PIB, Jadwisin, 7-9.
  5. Sazońska B. 2012: Zasady przetwórstwa ekologicznego, [w:] Przetwórstwo zbóż na poziomie gospodarstwa, CDR w Brwinowie, Oddział w Radomiu, Radom, 5-8, 14-17.
  6. Sprawozdanie z działalności MODR Warszawa Oddział Siedlce za 2013 r. 2014: Materiał powielany, Siedlce.
  7. Suchoń A. 2012: Sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych jako przykład krótkiego "łańcucha dostaw żywności", Logistyka, 4, 1278-1285.
  8. Szymona J. 2011: Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej, [w:] Nauka - praktyce ekologicznej, UP w Lublinie, Lublin, 17-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu