BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paszko Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Rentowność ogrodniczych grup producentów elementem kształtowania przewagi konkurencyjnej
Profitability of Horticultural Producer Groups as an Element in Developing their Competitive Advantage
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 206-210, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Ogrodnictwo, Grupy strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Rentowność
Gardening, Strategies groups, Competitive advantage, Profitability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba oceny zróżnicowania rentowności wybranych ogrodniczych grup producenckich w zależności od różnych czynników go kształtujących. Przedstawiono analizę zróżnicowania rentowności ogrodniczych grup producenckich w zależności od poziomu uznania i formy prawnej organizacji. Materiał badawczy stanowiły publikowane sprawozdania finansowe, obejmujące bilans oraz rachunek zysków i strat w latach 2009-2011. Rentowność majątku ogółem i kapitału własnego była bardzo zróżnicowana, wahała się od -3,3 do 10,7%, przeciętnie była jednak bardzo niska i w badanej populacji wynosiła odpowiednio 1,2% i 3,3%. Stwierdzono, że uznane grupy producentów i działające w formie spółek z o.o. odznaczały się wyższą rentownością niż pozostałe. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to analysis of profitability differential in selected horticultural producer groups, depending on various determinants. The article presents the cross-dynamic analysis of differentiation of profitability level of horticultural producer groups in the years 2009-2011 according to types of producers group and legal and organizational structure. Return on total assets and equity capital was very diverse, ranged from -3.3 to 10.7%, on average was very low at 1.2% and 3.3% in the study population. The analysis show generally the higher profitability of assets and own capital in recognized producers groups than in the preliminary recognition groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chlebicka A. 2011: Czynniki wpływające na sukces grup producentów rolnych, J. Agribus. Rural Dev., 4(22), 31-39.
 2. Domagalska-Grędys M. 2010: Aspekt społeczny i organizacyjny współdziałania w retoryce ekonomicznego uzasadnienia współpracy rolników, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 97. z. 2, 133-143.
 3. Grzywińska-Rąpca M. 2003: Poprawa efektywności gospodarowania w wyniku przystąpienia do grupy producenckiej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 983, 226.
 4. Kaczmarek T. 2007: Zarządzanie płynnością finansów małych i średnich przedsiębiorstw - ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa, 112.
 5. Kawa M. 2007: Rola informacji w tworzeniu i funkcjonowaniu grup producentów w agrobiznesie, [w:] S. Makarski, P. Cyrek, S. Dybka, A. Kasprzyk (red.), Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu, Wyd.URz, Rzeszów, 89-103.
 6. Lemanowicz M. 2004: Pozycja konkurencyjna producentów rolnych zorganizowanych w grupy marketingowe, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1015, t. 1, 505-510.
 7. Pizło W. 2011: Status and development trends of Polish pomology during 1999-2009, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 6, 183-187.
 8. Pomykalska B., Pomykalski P. 2007: Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 94.
 9. Sierpińska M., Jachna T. 2006: Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, PWN, Warszawa, 195.
 10. Sierpińska M., Jachna T. 2007: Metody podejmowania decyzji finansowych. PWN, Warszawa, 102.
 11. Siudek T. 2004: Analiza finansowa podmiotów gospodarczych, Wyd. SGGW, Warszawa, 184.
 12. Sobczak W., Jabłońska L., Olewnicki D. 2013: Stopień zorganizowania producentów owoców i warzyw w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), nr 1, 119-127.
 13. Szeląg-Sikora A. 2010: Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej, Inż. Rol., 5(123), Kraków, 267-273.
 14. Szymańska E. 2007: Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu, techniczno-ekonomiczna, finansowa i strategiczna, Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu