BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwowar Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2012
Spatial Variability in Development of Organic Farming in Poland in 2004-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 217-222, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rolnictwo ekologiczne, Rozwój rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne
Agriculture, Ecological agriculture, Rural development, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zaprezentowano analizę dotyczącą rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce w ujęciu przestrzennym w latach 2004-2012. W Polsce w badanym okresie liczba gospodarstw rolnych prowadzących produkcję metodami ekologicznymi wzrosła siedmiokrotnie, a powierzchnia na której prowadzona jest produkcja ekologiczna - ośmiokrotnie. Jak wynika z analiz, rolnictwo ekologiczne w Polsce jest najbardziej rozpowszechnione wśród producentów rolnych z województw warmińsko-mazurskiego (14,6% wszystkich gospodarstw ekologicznych w Polsce) i zachodniopomorskiego (13,8% gospodarstw ekologicznych w Polsce). Najmniej gospodarstw ekologicznych funkcjonuje w województwie opolskim. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the development of the organic farming in Poland, in spatial terms, in the period 2004-2012. In the analysed period, the number of agricultural holdings in Poland engaged in organic production increased seven times, while the area on which organic production is conducted - eight times. As it appears from the analyses, organic farming in Poland is most common among agricultural producers from the Warmińsko-Mazurskie province (14.6% of all organic farms in Poland) and the Zachodniopomorskie province (13.8% of all organic farms in Poland). The lowest number of organic farms is in the Opolskie province. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichocka I., Grabiński T. 2009: Psychograficzno-motywacyjna charakterystyka polskiego konsumenta żywności ekologicznej, Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, nr 5(66), 107-118.
 2. Golinowska M., Kruszyński M., Janowska-Biernat J. 2013: Tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego na świecie w latach 1999-2012, J. Res. Appl. Agric. Eng., vol. 58(3), 155-160.
 3. Gutkowska K., Żakowska-Biernas S. 2002: Rolnictwo ekologiczne w Polsce i na świecie. Aspekty prawne, terminologiczne, rynkowe, Wieś i Rolnictwo, nr 1, 52-53.
 4. Piwowar A. 2011: Spatial variability in development of organic farming in Poland. Ekonomicky rozvoj a management regionu, Univerzita Hradec Kralove, Hradecke Ekonomicke Dny, Gaudeamus Hradec Kralove, 1, 233-238.
 5. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w 2004 r. 2005: GIJHARS, Warszawa.
 6. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006. 2007: GIJHARS, Warszawa, 12-15.
 7. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010. 2011: GIJHARS, Warszawa, 55-86.
 8. Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012. 2013: GIJHARS, Warszawa, 43, 55-86.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa, 76.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2007: GUS, Warszawa, 203.
 11. Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008. 2009: GIJHARS, Warszawa,12-17.
 12. Runowski H. 2009: Rolnictwo ekologiczne. Rozwój czy regres? Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 4, 182-193.
 13. The IFOAM norms for organic production and processing. 2005: IFOAM, Version.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu