BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podstawka Marian (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gołasa Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Możliwości finansowania biogazowni w gospodarstwach rolnych
Possibilities of Financing Biogas Plants in Agricultural Holdings
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 229-233, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Energia odnawialna, Biogaz, Gospodarstwa rolne, Finansowanie rolnictwa
Renewable energy, Biogas, Arable farm, Agricultural finance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono potencjalne możliwości inwestycji w produkcję biogazu gospodarstw rolnych z chowem bydła. Biorąc pod uwagę niezwykle wysokie koszty tych inwestycji stwierdzono, że jedynie gospodarstwa o największej liczbie bydła, przekraczającej 100 sztuk są w stanie inwestować w biogazownie o mocy 50-300 kWel. Niezbędne jest również odpowiednie ukształtowanie przez państwo polityki wsparcia tych działań w perspektywie 2014-2020. (abstrakt oryginalny)

The article presents a potential investment possibilities farms with cattle in the production of biogas. Considering extremely high cost of these investments, it was found that only farms with the highest number of cattle, more than 100 units are able to invest in biogas plants with a capacity of 50-300 kWel. Very important is also the state policy supporting these investments in 2014-2020. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bergmann A., Colombo S., Hanley N. 2008: Rural versus urban preferences for renewable energy developments, Ecological Economics, 65, 616-625.
  2. Burawski P. 2008: Analiza wskaźników płynności i zadłużenia indywidualnych gospodarstw rolnych, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", 4(19), 75-82.
  3. Carrosio G. 2013: Energy production from biogas in the Italian countryside: Policies and organizational models, Energy Policy, vol. 63, 3-9.
  4. Climate change. The physical Science Basis. 2013: IPCC, Summary for Policymakers, www.ipcc.ch, data dostępu 10.02.2014.
  5. Curkowski A., Oniszk-Popławska A., Wiśniewski G., Zowsik M. 2011: Mała biogazownia rolnicza, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
  6. Deuker A., Stinner W., Rensberg N., Wagner L., Hummel H.E. 2012: Regional risks for biogas production in Germany by the Maize Pest Diabrotica v. virgufera, J. Agric. Sci. Techn., A 2, 749-764.
  7. Gruda M. 2006: Data Mining we wspomaganiu oceny ekonomicznej gospodarstw rolniczych, IERiGŻ, Warszawa, 14.
  8. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. 2010: Rada Ministrów, Warszawa.
  9. Przewodnik dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych. 2011: IEO, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu