BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomianek Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena poziomu rozwoju potencjału demograficznego w gminach górskich w Polsce
Evaluation of the Level of Demographic Potential Development in Polish Mountainous Communes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 234-239, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Czynniki demograficzne, Rozwój demograficzny, Zróżnicowanie regionalne
Local development, Demographic factors, Demographic development, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena zmian potencjału demograficznego w gminach górskich w Polsce między 2002 a 2012 rokiem. Stosując taksonomiczną miarę rozwoju Hellwiga, 94 gminy podzielono na 3 klasy pod względem stopnia rozwoju potencjału demograficznego. Gminy z klasy o relatywnie wysokim poziomie rozwoju demograficznego koncentrowały się w południowej części województwa małopolskiego. Jako problemowe w badanej populacji można określić gminy górskie województwa podkarpackiego oraz północno-wschodnie gminy województwa dolnośląskiego. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the demographic characteristics of potential changes in mountainous communes in Poland between 2002 and 2012. Using Hellwig's taxonomic measure, 94 communes were divided into three classes regarding a level of demographic potential development. Communes in the class of a relatively high level of demographic development were concentrated in the southern part of Małopolskie Voivodship. On the other hand, mountainous communes of Podkarpackie Voivodship and of the north-eastern Dolnośląskie Voivodship can be described as problematic in terms of the demographic situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegańska J. 2013: Rural areas in Poland from a demographic perspective, [w:] D. Szymańska, J. Chodkowska-Miszczuk (red.), Bulletin of Geography, Socio-economic Series, no. 20, Nicolaus Copernicus University Press, Toruń, 7-22, doi: 10.2478/bog-2013-0008.
 2. Frenkel I. 2003: Ludność zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian, IRWiR PAN, Warszawa.
 3. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę kwalifikowanych kadr, Przeg. Stat., nr 4.
 4. Menezes de T.A., Silveira-Neto R.M., Azzoni C.R. 2012: Demography and evolution of regional inequality, Ann. of Reg. Sci., vol. 49, no. 3, 643-655.
 5. Pomianek I. 2010: Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, Acta Sci. Pol., Oeconomia, nr 9(3), 227-239.
 6. Pomianek I. 2012: Zmiany poziomu rozwoju obszarów wiejskich województwa podlaskiego w latach 2002 i 2010, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, nr 8(57), 382-391.
 7. Rakowska J. 2013: Demograficzna deterioracja zasobów potencjalnej siły roboczej na obszarach wiejskich Polski, Rocz. Nauk. SERiA, t. 16, z. 5, 344-348.
 8. Rosner A. 2012: Zmiany rozkładu przestrzennego zaludnienia obszarów wiejskich. Wiejskie obszary zmniejszające zaludnienie i koncentrujące ludność wiejską, IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz.U. 2009.40.329 z dnia 13 marca 2009 r. z późn. zm.
 10. Stanny M. 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 11. Wpływ potencjału demograficznego i gospodarczego miast wojewódzkich na kondycję województw. 2013: Urząd Statystyczny w Warszawie, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu