BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratajczak Marcin (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Selected Aspects of CSR in the Opinion of Small and Medium Enterprises in Rural Areas of Warmia and Masuria
Wybrane zagadnienia koncepcji CSR w opinii małych i średnich przedsiębiorców z obszarów wiejskich Warmii i Mazur
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 250-254, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Korzyści gospodarcze
Small business, Corporate Social Responsibility (CSR), Economic benefits
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Warna, Mazury
Varna
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących koncepcji CSR w opinii małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na obszarach wiejskich. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu, funkcjonująca pod nazwą CSR, czyli odpowiedzialność w biznesie, zdobywa coraz większą popularność nie tylko w środowiskach akademickich, ale także w biznesowych. Badania dotyczące opinii przedsiębiorców na temat koncepcji CSR zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2013 roku i obejmowały 174 mikro (0-9 osób), małe (10-49 zatrudnionych) i średnie (50-249 pracowników) przedsiębiorstwa agrobiznesu, prowadzące działalność gospodarczą na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. Badania pokazały, że prawie 30% przedsiębiorców zauważyło, że przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności przekłada się na wynik finansowy - dostrzegali oni korzyści, takie jak: wyższa jakość towarów, niższe koszty oraz związana z tym oszczędność zasobów, np. wody czy energii. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to present selected issues relating to the concept of CSR in the opinions of small and medium enterprises engaged in economic activities in rural areas. The concept of corporate social responsibility, functioning under the name of CSR, which is the responsibility of the business, is becoming more popular not only in academia, but also business. Research into business opinions on the concept of CSR was carried out in the second half of 2013 and included 174 micro (0-9 employees), small (10-49 employees) and medium (50-249 employees) agribusinesses engaged in business activities in rural areas of Warmia and Mazury. Studies have shown that nearly 30% of traders noted that the principles of social responsibility are reflected in financial results - they saw benefits such as higher quality products, lower costs and associated savings such as in water or energy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar M. 2007: Społeczna odpowiedzialność w biznesie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin, 20.
 2. Bromley D.W. 1991: Environment and Economy: Property rights and public Policy, Blackwell, New York.
 3. Friedman M. 1987: The essence of Friedman, Hoover Institution Press, 47.
 4. Green Paper: Promoting Framework for Corporate Social Responsibility, Commision of the European Communities, Brussels 2001, COM(2001) 366 final, 4.
 5. Hąbek P., Szewczyk P. 2010: Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wyd. PŚ, Gliwice, 36.
 6. Ratajczak M. 2013a: Odpowiedzialny biznes (CSR) w odniesieniu do wymagań rynkowych, [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, UE w Katowicach, Katowice, 161.
 7. Ratajczak M. 2013b: Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności (CSR) we współczesnych przedsiębiorstwach, [w:] Społeczne i organizacyjne czynniki rozwoju przedsiębiorczości, PŁ, Łódź, 198.
 8. Ratajczak M., Wołoszyn J., Stawicka E. 2012: Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa, 5-6.
 9. Rybak M. 2004: Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa, 65.
 10. Syska-Romańczuk S., Roszkowska P., Niedźwiecka A. 2012: Odpowiedzialność biznesu. Teoria i praktyka, Management and Business Administration, Central Europe, marzec-kwiecień.
 11. The Ten Principles, United Nations, The Global Compact, www.unglobalcompact.org.
 12. Velford R., Gouldson A. 1994: Environmental management and business strategy, Pitman Publication, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu