BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Social Conditions of Innovation Development in Rural Tourism in the Opinion of University and Secondary School Students
Społeczne uwarunkowania rozwoju innowacyjności w turystyce wiejskiej w opinii studentów i uczniów
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 255-260, rys., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Innowacyjność, Agroturystyka, Badanie opinii
Rural tourism, Innovative character, Agrotourism, Opinion research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zaprezentowanie społecznych uwarunkowań rozwoju innowacyjności w turystyce wiejskiej. Przedstawiono istotę i rodzaje innowacji w działalności turystycznej na obszarach wiejskich, następnie zaprezentowano społeczne uwarunkowania innowacyjności w opinii 139 studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 35 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie. W opinii studentów i uczniów do najważniejszych cech i umiejętności interpersonalnych właścicieli gospodarstw agroturystycznych przydatnych do wprowadzania innowacji w turystyce wiejskiej należą: kreatywność, otwartość na potrzeby turystów oraz pracowitość. Wszystkie ankietowane osoby wyraziły opinię, że usługodawcy powinni przede wszystkim nawiązywać kooperację w zakresie innowacyjności z podmiotami z branży turystycznej oraz w zdecydowanym stopniu z turystami. (abstrakt oryginalny)

The article aims to present social conditions of innovation development in rural tourism. The first part of the article deals with the essence and types of innovation in the tourist industry in rural areas. Next, the article discusses the opinions on social conditions of innovation expressed by 139 students of the University of Life Sciences in Warsaw and 35 students of Jadwiga Dziubińska Agricultural Education Centre Schools in Golądkowo. In the students' opinion, the most important interpersonal features and skills of agritourism farm owners useful for innovation in rural tourism are: creativity, openness to tourists' needs and diligence. All the survey respondents believed that service providers should first of all initiate cooperation in the field of innovation with other companies of the tourism sector and obviously also with tourists. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hjalager A.M. 2002: Repairing innovation defectiveness in tourism, Tourism Management, no. 23, 470.
  2. Kalinowski T. 2010: Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 13.
  3. Paget E., Dimanche F., Mounet J.P. 2010: A tourism innovation case. An actor - network approac, Ann. Tour. Res., vol. 37, no. 3, 828-847.
  4. Roman M. 2014: Teoria innowacji i jej zastosowanie w turystyce, [in:] K. Nuszkiewicz, M. Roman (eds.), Innowacje w rozwoju turystyki, Wyd. Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo, 23.
  5. Schumpeter J.A. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 60.
  6. Sztucki T. 1995: Promocja, sztuka pozyskiwania nabywców, Wyd. AW-P PLACET, Warszawa, 20.
  7. Wiatrak A.P. 1996: Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich, Zag. Ekon. Rol., no. 1, 35.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu