BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Takács-György Katalin (Károly Róbert College, Hungary; Szent István University, Hungary), Toyserkani Ahmad Mohammad Pour (Károly Róbert College, Hungary; Szent István University, Hungary)
Tytuł
Imitation vs. Innovation in the SME Sector
Imitacja w porównaniu do innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 281-286, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Small business, Enterprise innovation, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W kontekście kryzysów ekonomicznych często wspomina się, że jednym z kluczowych elementów umacniających MŚP jest ich potencjał innowacji, nieprzerwane unowocześnianie. Tylko kilka z tych elementów jest w stanie przeprowadzić klasyczną innowację produkt/ serwis (Schumpeter). W naszej opinii obserwacja najlepszych praktyk, adopcji i/albo adaptacji - imitacja - powinna odgrywać większą rolę w codziennym życiu biznesowym. Z punktu widzenia rozwoju biznesowego dla MŚP imitacja może być ważniejsza niż innowacja. W porę uznać pomysł godnym imitacji, szybko reagować i rozpoczynać produkcję oraz wprowadzać na rynek - to podstawy imitacji. Takie zachowanie przedsiębiorstwa może być dopasowane do zachowania tych przedsiębiorstw, które są pionierami w rozpowszechnianiu innowacji. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie teoretycznego zarysu ogólnego interpretacji innowacji oraz imitacji. Cechy sektoru, różnice regionalne, mające swe źródło w zróżnicowanej sytuacji ekonomicznej, zazwyczaj determinują możliwość istnienia przedsiębiorstw z punktu widzenia rozwoju, odnowy. Jednocześnie wiedza przedsiębiorców na temat innowacji jest niewystarczająca, w związku z tym potrzebny jest nowy paradygmat. (abstrakt oryginalny)

It is frequently mentioned that during economic crisis one of the key elements of strengthening SMEs is permanent renewal and capability of innovation. However, only some businesses are able to carry out classical product/service innovation (Schumpeter). We are of the opinion that observing the best practice, adoption and/or adaption - the imitation - should be given a higher function in everyday business life. From the point of view of business development, imitation can be more important than innovation. To find ideas worth imitating it is necessary to react and start to produce rapidly, at the right time and bring to the market the essentials of imitation. The aim of the paper is to give a theoretical overview of the interpretations of innovation and imitation. Sectoral features and regional differences determine the scope of development and renewal for existing enterprises. At the same time the knowledge of entrepreneurs regarding innovation is insufficient, thus a new paradigm is needed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abulrub A.H.G., Lee J. 2012: Open innovation management: challenges and prospects, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 4, 130-138.
 2. Bigliardi B., Galati F. 2013: Models of adoption of open innovation within the food industry, Trend sin Food Sciences & Technology, 30, 16-26.
 3. Bray S. 1995: Total Innovation: How to develop the products and services that your CUSTOMERS want, Pitman Publishing. London.
 4. Chesbrough H., Gassmann O., Enkel E. 2009: Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon, R&D Management 39, no. 4. 311-316.
 5. Dries L., Pascucci S., Török Á., Tóth J. 2014: Keeping Your Secrets Public? Open Versus Closed Innovation Processes in the Hungarian Wine Sector, Int. Food Agribus. Manage. Rev., 17(1), 147-162.
 6. Drucker P.F. 2012: Creativity - The Discipline of Innovation, http://www.scribd.com/doc/5579/Creativity- The-Discipline-of-Innovation-By-Drucker-Peter.
 7. Fenyvesi L., Erdeiné Késmárki-Gally S. 2012: Boosting the competitiveness of agricultural production in Hungary through an innovation system, Studies in Agricultural Economics, 114, 106-110.
 8. Huizing E.K.R.E. 2011: Open innovation: State of the art and future perspectives, Technovation, 31, 2-9.
 9. James T. 2013: Operations Strategy, 1st Edition, Bookboon.com.
 10. Jarjabka Á., Lóránd B. 2010: Az innováció alapjai és megjelenési területei, Pécs., 129.
 11. Klerx L., Aarts N., Leeuwis C. 2010: Agricultural Systems, 103, 390-400.
 12. Klinger B., Lederman D. 2006. Diversification, innovation, and imitation inside the global technological frontier, World Bank Policy Research, Working Paper 3872(April). pp. 24, download 2.02.2014.
 13. Kolodko G.W. 2009: Megatrendek, Akadémiai Kiadó, Budapest, 394.
 14. Lee S., Park G., Yoon B., Park J. 2010: Open innovation in SMEs - An intermediated network model, Research Policy 39, 290-300.
 15. Maciejczak M. 2012: The concept of SMART specialization in the development of agribusiness sector on the example of clusters of innovations in agribusiness in Mazovia Province, Ann. of PAAAE, vol. XIV, no. 6, 169-176.
 16. Montgomery D., Perry G.S. 2011: Build Innovation into Your Strategy, Balanced Scorecard Institute, a Strategy Management Group company, http://balancedscorecard.org/portals/0/pdf/Build_Innovation_Into_Your_Strategy.pdf.
 17. Nábrádi A. 2010: Role of innovations and knowledge - infrastructure and institutions, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, APSTRACT, 4(3-49), 7-4.
 18. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data: The measurement of scientific and technological activities. 2006: ECSO,192.
 19. Owen W., Williams E. 2012: The utilisation of groups for innovation and knowledge transfer, Studies in Agricultural Economics, 114, 99-105.
 20. Rogers E.M. 1962: Diffusion of innovations, 5th ed., New York, Free Press.
 21. Segerstrom P.S. 1991: Innovation, imitation, and economic growth, J. Polit. Econ., 99(4), 807-829.
 22. Takács I. 2012: Games of farmers - to cooperate or not? Annals of PAAAE, 14 (6), 260-266.
 23. Takácsné György K. 2013: Innovációs formák, elterjedésük és szerepük a mezőgazdaságban, Kecskemét,1060-1064.
 24. Tóth J., Strén B. 2012: A tudás és az innováció szerepe a magyarországi borklaszterek versenyképességének formálásában, [In:] I. Fertő, J. Tóth (ed.), Piaci kapcsolatok és innováció az élelmiszer-gazdaságban, Budapest, Aula Kiadó, 53-102.
 25. Wright B.D. 2012: Grand mission of Agricultural Innovation, Research Policy, 41, 1716-1728.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu