BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudawska Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Koncepcja więzi relacyjnych w marketingu relacji
The Concept of Relational Bonds in Relationship Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 169-173, tab.
Słowa kluczowe
Marketing, Relacje z klientami
Marketing, Relationships with customers
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
We współczesnej koncepcji marketingu kształtowanie satysfakcjonujących relacji z klientami i budowanie ich lojalności traktuje się jako najważniejsze wyzwanie stojące przed firmami. W prowadzonych w tym zakresie badaniach marketingowych podejmuje się w związku z tym próby identyfikacji kluczowych determinant owych relacji oraz określenia ich wpływu na trwałość i siłę relacji. Wśród nich wymienia się m.in. zaufanie, zaangażowanie, komunikację, satysfakcję oraz więzi relacyjne. O ile zagadnienia dotyczące pierwszych czterech fundamentów relacji są bardzo często przedmiotem badań naukowych, to koncepcja więzi relacyjnych i ich wpływu na relacje choć obecna w literaturze, była do tej pory stosunkowo rzadko przedmiotem studiów empirycznych. W związku z powyższym celem artykułu jest przegląd istniejących koncepcji więzi relacyjnych i wskazanie na ich znaczenie w procesie kreowania relacji z klientami.(abstrakt oryginalny)

In modern marketing concept creating satisfying relations with customers is perceived as the key challenge faced by companies. Therefore the attempts are made, in marketing research run in this field, to identify the key determinants of these relationships and to determine their impact on the stability and strength of the relationship. Trust, commitment, communication, satisfaction and relational bonds are indicated among them. As far as the first four foundations are often the subject of research, the concept of relational bonds and their impact on customer relations although present in the literature has been so far the subject of relatively few empirical studies. Therefore, the aim of this article is to review the existing concepts of relational bonds and to indicate the importance of relational ties in creating customer relationships.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J.G. Barnes, Establishing meaningful customer relationships, "Managing Service Quality‖ 2003, Vol. 13, No. 3, s. 178-186
 2. ; A. Payne, D. Ballantyne, M. Christopher, A stakeholder approach to relationship marketing strategy: The development and use of the "six markets‖ model, "European Journal of Marketing‖ 2005, Vol. 39, No 7/8, s. 855-871;
 3. P. Doyle, Marketing wartości, Felberg SJA, Warszawa 2003, s. 95-102;
 4. R.B. McNaughton, P. Osborne, R.E. Morgan, G. Kutwaroo, Market orientation and firm value, "Journal of Marketing Management‖ 2001, Vol. 17, s. 521-542.
 5. K. Storbacka, T. Strandvik, Ch. Grönroos, Managing customer relationships for profit: The dynamics of relationship quality, "International Journal of Service Industry Management‖ 1994, Vol. 5, No 5, s. 21-38.
 6. M. Damkuviene, R. Virvilaite, The concept of relationship in marketing theory: Definitions and theoretical approach, "Economics and Management‖ 2007, Vol. 12, s. 318-319.
 7. M. Holmlund, S. Kock, Relationship marketing: The importance of customer - perceived service quality in retail banking, "The Service Industries Journal‖ 1996, Vol. 16, No 3, s. 290.
 8. V. Liljander, T. Strandvik, The Nature of Customer Relationships in Services, [w:] T. Swarz, D. Bowen, S. Brown (red.), Advances in Service Marketing and Management, JAI Press Inc., London 1995, Vol. 4, s. 16.
 9. M. Harker, J. Egan, The past, present and future of relationship marketing, "Journal of Marketing Management‖ 2006, Vol. 22, s. 215-242.
 10. I. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, PWE, Warszawa 2001, s. 149-156.
 11. B. Smith, Buyer-seller relationships: bonds, relationship management, and sex-type, "Canadian Journal of Administrative Sciences‖ 1998, Vol. 15, No. 1, s. 76-92.
 12. L.L. Berry, Relationship marketing of services - growing interest, emerging perspectives, "Journal of the Academy of Marketing Science‖ 1995, Vol. 23, No. 4, s. 240.
 13. Ch. Liang, H. Chen, How to lengthen, deepen and broaden customer-firm relationships with online financial services?, "Journal of Financial Services Marketing‖ 2009, Vol. 14, No. 3, s. 218-231.
 14. N.-P. Lin, J. Weng, Y.-Ch. Hsieh, Relational bonds and customer's trust and commitment - A study on the moderating effects of web site usage, "The Service Industries Journal‖ 2003, Vol. 23, No. 3, s. 103-124.
 15. B. Cater, The importance of social bonds for communication and trust in marketing relationships in professional services, "Management‖ 2008, Vol. 13, No. 1, s. 1-15.
 16. R. Steffel, S. Ellis, Structural and social bonds of commitment in inter-firm relationships, "Journal of Applied Business and Economics‖ 2009, Vol. 10, No. 1, s. 1-18
 17. Y.-L. Chen, H.-Ch. Chiu, The effect of relational bonds on online customer satisfaction, "The Service Industries Journal‖ 2009, Vol. 29, No. 11, s. 1581-1595.
 18. H-Ch. Chiu, M. Lee, Y-Ch. Hsieh, L-Y. Chen, Building Customer Relationships: A comparison across multiple service encounters, "Advances in Consumer Research‖ 2007, Vol. 34, s. 720-725.
 19. S. Kuenzel, E. Krolikowska, Psychological bonds and their impact on behavioral loyalty in auditor-client relationships, "Managerial Auditing Journal‖ 2008, Vol. 23, No 4, s. 328-344.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu