BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zmarzłowski Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Orłowski Arkadiusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Podatek akcyzowy z wyrobów alkoholowych jako źródło finansowania budżetu państwa w latach 1999-2012
Iexcise Tax for Alcohol Products as a Source of Financing the State Budget in the Years 1999-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 304-309, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Budżet państwa, Podatek akcyzowy, Akcyza, Rynek napojów alkoholowych, Współczynnik korelacji rang Spearmana
State budget, Excise tax, Excise duty, Alcoholic beverages market, Spearman's rank correlation coefficient
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oceny podatku akcyzowego od wyrobów alkoholowych jako źródła zasileń budżetu państwa w latach 1999-2012. W tym celu przeprowadzono analizę tabelaryczno-graficzną. Dodatkowym elementem była analiza korelacji rangowej Spearmana wysokości stawki akcyzowej od poszczególnych alkoholi względem państwowych dochodów. W przypadku wyrobów spirytusowych wyniki uzyskane na podstawie analizy tabelaryczno-graficznej wskazują na ujemy związek pomiędzy wysokością stawki akcyzowej a państwowymi dochodami z tytułu akcyzy od wyrobów spirytusowych. Jednak nie potwierdziło tego badanie korelacji rangowej Spearmana. Poziom stawki akcyzowej na piwo był dodatnio skorelowany z wielkością dochodów budżetu państwa z tytułu tej akcyzy. Natomiast biorąc pod uwagę wielkości dochodów państwa z tytułu podatku akcyzowego i poziomu akcyzy na wino jednoznacznie nie określono kierunku zależności tych dwóch czynników względem siebie. (abstrakt oryginalny)

In this paper we try to find out of how level of excise duty on alcohols affect on level of national incomes in Poland. For this aim we made tables and figures different analysis. Analysis Spearman's rank correlation coefficient between excise duty on spirits, beer and wine were additional elements. Table and graphical analysis investigate that there is relationship between excise duty on spirits and national incomes. Unfortunately analysis Spearman's rank correlation coefficient show, that for statistical point of view, there is now correlation between this two variables. Interesting results we obtained for a beer. Both analysis shows that National Treasury is positively correlated with level of excise duty on beer. In case of wine conducted analysis doesn't give clearly results about direction of relationship between excise duty on wine and national incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jackson R., Johnson M. 2010: Interventions on control of alcohol price, promotion and availability for prevention of alcohol use disorders in adults and young people, School of Health and Related Research, University of Sheffield.
  2. Kassyk-Rokicka H. 1992: Statystyka nie jest trudna, PWE, Warszawa.
  3. Milewski R. 1999: Elementarne zagadnienia ekonomii, PWN, Warszawa.
  4. Rabinovich L. i in. 2009: The affordability of alcoholic beverages in the European Union, Cambridge, RAND Corporation.
  5. Reducing the affordability of alcohol. 2012: British Medical Association, april, London.
  6. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym, art. 95. ust. 4, Dz.U. 2009. Nr 3 poz. 11.
  7. Wysocki F., Lira J. 2003: Statystyka Opisowa, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
  8. Zuzek-Dominik D. 2004: Sytuacja sektora napojów alkoholowych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
  9. www.pps.waw.pl, oficjalna strona Polskiego Przemysłu spirytusowego.
  10. www.browary-polskie.pl, Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie (ZPPP-BP) oficjalna witryna internetowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu