BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zuba-Ciszewska Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Wpływ kapitału własnego na rentowność i bezpieczeństwo finansowe wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce
Influence of Equity Capital on the Profitability and the Financial Safety of Chosen Milk Co-Operatives in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 310-315, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Kapitał własny, Rentowność przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo finansowe
Cooperative creameries, Ownership capital, Enterprise profitability, Financial security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu wartości kapitału własnego na poziom bezpieczeństwa finansowego i rentowności 41 spółdzielni mleczarskich w okresie czterech kolejnych lat z 14 województw Polski. Badane spółdzielnie pogrupowano w 4 grupy ze względu na wartości trzech kwartyli kapitału własnego tych mleczarni. Spółdzielnie o wyższym poziomie kapitału własnego osiągały wyższy poziom rentowności, natomiast w przypadku bezpieczeństwa finansowego nie można wyciągnąć jednoznacznych wniosków. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was examined of the influence of the equity capital value on the security level of financial and profitabilities of 41 milk cooperatives within a period of four following years from 14 provinces in Poland. The examined cooperatives were grouped into 4 groups. A base of their grouping were values of quartiles of equity capital of these dairies. Cooperatives about the higher level of the equity capital had the higher profitability, however in case of the financial safety it cannot draw unambiguous conclusions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 73-75.
 2. Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, 112.
 3. Brodziński M.G. 1993: Bariery wzrostu i kierunki powiązań integracyjnych spółdzielni mleczarskich z rolnikami w zakresie produkcji i skupu mleka o wysokim standardzie jakościowym, [w:] E. Pudełkiewicz, Z.T. Wierzbicki (red.), Spółdzielczość rolnicza w gospodarce rynkowej, Spółdzielczy Instytut Badawczy, Warszawa, 97-98.
 4. Dudycz T., Wrzosek S. 2000: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 95-96.
 5. Jerzemowska M. (red.). 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, Warszawa, 286.
 6. Kruczalak K. 1996: Prawo handlowe. Zarys wykładu, Warszawa, 156.
 7. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa, 222.
 8. Pawłowicz L.J. (red.). 2005: Ekonomika przedsiębiorstw, ODDK Gdańsk, Gdańsk, 33.
 9. Rocznik statystyczny rolnictwa 2012. 2012: GUS, Warszawa, 110.
 10. Rocznik statystyczny rolnictwa 2013. 2013: GUS, Warszawa, 258, 279.
 11. Sierpińska M., Jachna T. 2002: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa, 89.
 12. Ustawa Prawo spółdzielcze z 16 września 1982 r, jedn. tekst, Dz.U. z 1995 r. nr 54, poz. 288 z późn. zm.
 13. Zakrzewski P. 2003: Majątek spółdzielni, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa, 88-89, 97.
 14. Zuba M., Zuba J. 2012: Wpływ liczby gospodarstw sprzedających mleko do spółdzielni mleczarskich na ich rentowność i bezpieczeństwo finansowe, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, 618.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu