BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golińska Paulina (Poznan University of Technology, Poland)
Tytuł
The Lean Approach for Improvement of the Sustainability of a Remanufacturing Process
Lean jako sposób na poprawę procesu remanufacturingu
Lean als Verfahren für die Verbesserung von Wiederaufbereitungsprozessen
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 3, s. 285-293, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Odchudzanie produkcji, Metody zarządzania, Wtórne wytwarzanie
Lean production, Methods of management, Remanufacturing
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Lean production jest powszechnie wykorzystywaną koncepcją zarządzania, która pomaga przedsiębiorstwom dostarczać wartość dla klientów i redukować koszty. Obecnie budzi ona coraz większe zainteresowanie ze strony przedsiębiorstw zajmujących się remanufacturingiem (fabryczną regeneracją). W tym artykule przyjęto założenie, że proces remanufacturingu będzie miał wyższy poziom zrównoważonego wykorzystania zasobów jeżeli nie będzie w nim marnotrawstwa. Wdrożenie zasad i narzędzi lean production w procesie remanufacturingu może przynieść znaczne korzyści, równocześnie napotyka jednak wiele przeszkód, które zostały zidentyfikowane w tym artykule. Metody: Przeprowadzono badania literaturowe, w tym celu przeszukano bazy Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases dla kryterium "lean remanufacturing". Na podstawie analizy literaturowej dokonano identyfikacji problemów lean remanufacturing. Stworzone zostały ramy teoretyczne dla oceny procesu remanufacuringu z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów. Następnie dokonano analizy studiów przypadku, w celu identyfikacji poziomu szczupłości dla wybranych przykładów procesu remanufacturingu. Kolejnym krokiem badań była identyfikacja marnotrawstwa w celu wskazania obszarów kluczowych dla podniesienia poziomu zrównoważonego wykorzystania zasobów w procesie remanufacturingu. Wyniki: W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat problemu oraz zdobyte doświadczenia praktyczne. Autorka omawia problemy lean remanufacturing. Analiza studiów przypadku została zrealizowana pod kątem oceny poziomu szczupłości procesu oraz identyfikacji obszarów wymagających usprawnień. Wyniki omówiono w kontekście wcześniejszych wniosków ze studiów literaturowych. Wnioski: Proces remanufacturingu jest znacznie bardziej skomplikowany niż proces produkcji pierwotnej dla analogicznego produktu, Wdrożenia zasad i narzędzi lean production do procesu remanufacturingu jest na niższym poziomie niż w przypadku tradycyjnego wytwarzania. Jednak istnieją przykłady pochodzące z praktyki jak również studia teoretyczne dostarczające dowodów, że mimo licznych problemów i ograniczeń wdrażanie narzędzi lean może przynieść pozytywne efekty Równocześnie istotne jest rozróżnienie lean remanufacturing na poziomie strategicznym i operacyjnym. Z perspektywy zrównoważonego wykorzystania zasobów bardziej odpowiednie wydaje się zastosowanie narzędzi i metod lean production na poziomie operacyjnym. (abstrakt oryginalny)

Background: The lean production is a well-established managerial concept, which helps companies to provide the customer value and to reduce cost. Recently it gains a lot of attention among the remanufacturers. In this paper the assumption is made that remanufacturing process is more sustainable, if there will be efficient utilization of the resources. The resource utilization is efficient when there is no waste of resources. The implementation of lean principles and tools into a remanufacturing process can benefit to improved sustainability but also it suffers some constrains, which are identified in this paper. Methods: The research methodology consists of a literature review, where research papers from the Scopus, Science Direct and Business Source Premier databases were used. The search criterion was the phrase "lean remanufacturing". On the basis of literature review the lean remanufacturing problems are identified. The framework for lean remanufacturing analysis was established. Author presents also case studies on assessment of the leanness of remanufacturing process and discusses the potential for waste elimination in order to improve sustainability of remanufacturing process. Results: Problem identification and analysis framework of lean remanufacturing process is discussed. The case studies results are analysed in the context of the finding of the literature review. The advantages and constrains of lean remanufacturing are discussed. Conclusions: A remanufacturing process is more complex than the respective production process. The implementation of lean production principles and tools into remanufacturing process is at a very early stage comparing to the traditional manufacturing. There are evidences from the industrial studies and the academic research on lean remanufacturing benefits. There is a need to distinguish between lean remanufacturing on an operational and a strategic level. From the perspective of sustainability of remanufacturing process an operational framework seems to be more suitable. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amezquita T., and Bert B., 1996. "Lean remanufacture of an automobile clutch." Proceedings of First International Working Seminar on Reuse, Eindhoven, The Netherlands.
 2. Bicheno J., 2004, The New Lean Toolbox: Towards Fast, Flexible Flow, 3rd ed., PICSIE Books, Buckingham.
 3. Bras B., Hammond R., Design for remanufacturing metrics. 1st International Working Seminar on Reuse.
 4. Fargher Jr, J.S.W., 2007, Lean Manufacturing and Remanufacturing Implementation Tools, University of Missouri.
 5. Golinska P., 2013, Proposal for materials management assesment in remanufacturing facility, International Journal of Logistics and SCM Systems, 7, 1, Sept 2013, 31-38.
 6. Goodson R.E., 2002, Read a Plant - fast, Harvard Business Review, May/2002.
 7. Guide Jr. V D.R., 2000, "Production planning and control for remanufacturing", Journal of Operations Management, 18, 467-483.
 8. Hammond R., Tony A., Bert B., 1998. "Issues in the automotive parts remanufacturing industry: a discussion of results from surveys performed among remanufacturers." Engineering Design and Automation 4/1998, 27-46.
 9. Hines P., Holweg M., Rich N., 2004, "Learning to evolve: a review of contemporary lean thinking." International Journal of Operations & Production Management 24 (10), 994-1011.
 10. Kanikula T., Koch T., 2011. Methodology of Designing Disassembly and Reassembly Processes Using Lean Thinking Approach, Advances in Production Management Systems New Challenges, New Approaches, 11-18.
 11. Kurilova-Palisaitiene J., Sundin E, 2013, Remanufacturing: Challenges and Opportunities to be Lean, 2013, 6.
 12. Hunter St.L., Black J.T., 2007. Lean remanufacturing: a cellular case study. Journal of Advanced Manufacturing Systems 6.02, 129-144.
 13. Ostlin J, Ekholm H, 2007. Lean Production Principles in Remanufacturing A Case Study at a Toner Cartridge Remanufacturer. Electronics & the Environment, Proceedings of the 2007 IEEE International Symposium on. IEEE.
 14. Pettersen J., 2009. Defining lean production: some conceptual and practical issues. The TQM Journal 21(2) 2009, 127-142.
 15. Rubio S., Corominas A. 2008, Optimal manufacturing-remanufacturing policies in a lean production environment. Computers & Industrial Engineering 55 (1), 234-242.
 16. Shah R., Ward P.T., 2007, "Defining and developing measures of lean production", Journal of Operations Management, 25, 4, 785-805.
 17. Sundin E., 2006, How can remanufacturing processes become leaner. CIRP Intl Conference on Life Cycle Engineering, Leuven, 31.
 18. Sundin E., Bras B., 2005. Making functional sales environmentally and economically beneficial through product remanufacturing, Journal of Cleaner Production, 13(9), 913-925.
 19. Sundin E., 2004, Product and Process Design for Successful Remanufacturing, Linköping Studies in Science and Technology Dissertation 906, Production Systems, Department of Mechanical Engineering Linköpings Universitet, Sweden.
 20. Womack J., Jones D.T., 1996, Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth for Your Corporation, Simon and Schuster, New York, NY.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu