BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaguś Felicjan (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Autoregresyjne modelowanie czynników ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie
Autoregresive Modeling of Investment Risk Factors at the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 11-21, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Modele autoregresji, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Modele ekonometryczne, Rynek kapitałowy
Autoregression models, Investment risk, Financial investment, Econometric models, Capital market
Uwagi
summ.
Abstrakt
Model wieloczynnikowy może być wykorzystany do identyfikacji zewnętrznych czynników ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym. Niestety w warunkach polskiego rynku kapitałowego tylko nieliczna ilość spółek reaguje na równoległe zmiany zewnętrznych czynników ekonomicznych. W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabiera analiza wpływu opóźnień czasowych potencjalnych czynników ryzyka na stopy zwrotu spółek giełdowych. W pracy podjęto próbę identyfikacji oraz oceny wpływu opóźnień czasowych czynników ryzyka modelu wieloczynnikowego na stopy zwrotu akcji. W tym celu wykorzystano analizę głównych składowych oraz autoregresyjne modele szeregów czasowych. Za pomocą analizy głównych składowych dokonano specyfikacji czynników ryzyka a modele autoregresji wykorzystano do identyfikacji ich rzędów opóźnień. (fragment tekstu)

In this paper Author presented the attempt to examine the influence of autoregresive lag length of variables in multifactorial model on return rates of shares. In this order the principal components analysis and stochastic ARMA model were applied. The principal components analysis was used in order to specify the main macroeconomic risk factors and, by the help of the ARMA models the autoregressive lag length of each factors were identified. ' The analysis was based on monthly macroeconomic data and monthly return rates of assets from Warsaw Stock Exchange. The analysis concerns the period from January 1999 to October 2005. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Hamilton J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press. Princeton.
  2. Jajuga K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  3. Osińska M. (2006). Ekonometria finansowa, Wydawnictwo ekonomiczne PWE. Warszawa.
  4. Ostasiewicz W. (1998). Statystyczne metody analizy danych, AE. Wrocław.
  5. Tarczyński W. (1997). Rynki kapitałowe. Metody ilościowe. Vol.II, Agencja wydawnicza Placet. Warszawa.
  6. Trzpiot G., Jaguś F. (2004). Model wieloindeksowy jako narzędzie analizy ryzyka inwestycyjnego na GPW w Warszawie, Prace Naukowe AE Wrocław, 1037; 287 - 295.
  7. TSay R.S. (2002). Analysis of Financial Time Series, A Wiley Interscience Publication. JOHN WILEY&SONS INC. Canada.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu