BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaworski Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kobus Paweł (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Pietrzykowski Robert (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Optymalizacja portfela akcji przy ograniczeniu na CVaR na przykładzie wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 23-30, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Portfel akcji, Optymalizacja, Ryzyko inwestycyjne, Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy
Equity portfolios, Optimalization, Investment risk, Financial investment, Capital market
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem pracy jest optymalny dobór portfela akcji wybranych spółek. Jako miarę ryzyka wybrano warunkową wartość zagrożoną (CVaR), którą można interpretować jako średnią z zadanej frakcji największych strat. Miara ta zapewnia numeryczną efektywność oraz stabilność w problemach optymalizacyjnych, co jest pokazane w pracach [3,5,6]. Ponadto jest ona koherentna w sensie Artznera [1], co zostało pokazane przez Pflug'a w pracy [5]. W szczególności spełnia warunek subaddytywności, tzn. w wyniku dywersyfikacji portfela nie otrzymujemy wzrostu ryzyka mierzonego tą miarą. Dla rozkładów typu ciągłego miara ta jest znana jako ES (expected shorfall). Formalną definicję CVaR oraz szereg równoważnych formuł można znaleźć w pracy [3]. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Artzner P., Delbaen F., Beler J.M., Heath D. (1999). Coherent Measures of Risk, Math. Fin. 9 (3).
  2. Hurlimann W. (2003). Conditional Value-at-risk bounds for compoun poisson risks and a normal approximation, Journal of Applied Mathematics 3, 141-153.
  3. Krokhmal P., Palmquist J., Uryasev S. (2002). Portfolio Optimization with Conditional Value-At-Risk Objective and Constraints, The Journal of Risk, Vol. 4, #2,11-27.
  4. Ogryczak W. (2003). Modele programowania liniowego w optymalizacji portfela inwestycji, w: Modelowanie preferencji a ryzyko '03 , T.Trzaskalik (red.), Wyd. AE w Katowicach,435-455.
  5. Pflug G.(2000). Some remarks on the Value-at-Risk and the Conditional Value-at- Risk, w: S. Uryasev (Ed), Probabbilistic Constrained Optimization : Methodology and Application, Kluwer Academic Publisher.
  6. Rockafellar R.T., Uryasev S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk, Journal of Risk, 2,21-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu