BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Rafał Remigiusz
Tytuł
Analiza efektywności inwestycji w odniesieniu do benchmarków na przykładzie portfeli konstruowanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych w Polsce w latach 2003-2005
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 45-56, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), Efektywność inwestycji, Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy
Portfolio securities, Investment fund companies, Efficiency of investment, Financial investment, Capital market
Abstrakt
Przez większą część swojego życia człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb zarabiając, a następnie wydając pieniądze. Jednak nie zawsze taka równowaga między przychodami, a wydatkami ma miejsce. Odstępstwem od takiego zdarzenia mogą być dwa warianty. Jeden z nich to wówczas, gdy bieżące przychody przewyższają bieżące potrzeby konsumpcyjne, drugi polegający na odejściu od bieżącej konsumpcji na rzecz osiągnięcia przyszłej konsumpcji. Celem inwestycji może, zatem być uzyskanie strumienia przepływów pieniężnych, który mógłby osiągnąć najatrakcyjniejszy poziom dla inwestora. Z wielu instrumentów finansowych dających możliwość pomnażania pieniędzy na szczególną uwagę zasługuje inwestowanie na rynku kapitałowym w otwarte fundusze inwestycyjne. Dla większości inwestorów są alternatywną formą lokowania okresowo wolnych środków pieniężnych. Dla innych zaś, to jeden ze sposobów uczestnictwa w giełdzie. Wobec nieustannie trwającego procesu transformacji systemowej i zakłóceń sytuacji gospodarczo-społecznej, niezbędnym zdaje się badanie zagadnień związanych z analizą efektywności otwartych funduszy inwestycyjnych. Często zadawane jest pytanie: czy analiza efektywności portfeli funduszy może stanowić przesłankę do wyboru określonej ich grupy? Opracowanie jest próbą odpowiedzi na powyższe pytanie. Została, bowiem podjęta w nim próba określenia opłacalności tych inwestycji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk C., Szafirowski K., Warto było wybrać akcje, Rzeczpospolita nr 280 z dnia 01.12.2005.
 2. Dział ekonomiczny. Rok 2003 w polskiej gospodarce, Rzeczpospolita nr 302 z dnia 30.12.2003.
 3. Dziawgo D., Dziawgo L. (1994). Fundusze powiernicze, Dom, organizatora. Toruń.
 4. Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. Dudycz T. (2005), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław.
 5. Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, red. Czekaj J. (2001), Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 6. Karlof B., Ostblom S. (1995). Benchmarking - równaj do najlepszych, Zarządzanie i finanse. Warszawa.
 7. Karpiński Sz., Fundusze wygrywają z bankami, Rzeczpospolita nr 6 z dnia 07.01.2006.
 8. Karpiński Sz., Polacy oszczędzają aktywniej, Rzeczpospolita nr 5 z dnia 07.01.2005.
 9. Kościelniak G. (1998). Fundusze Powiernicze, Zakamycze.
 10. Łyszczak M. (1997). Rynek kapitałowy - Prawne otoczenie rynku kapitałowego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Wrocław.
 11. Miziołek T., Bardziej ryzykowny od obligacji, mniej zyskowny od akcji, Rzeczpospolita nr 294 z dnia 18.12.2003.
 12. Miziołek T., Modne i zyskowne, Rzeczpospolita nr 24 z dnia 29.01.2004.
 13. Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie cz. II, red. Tarczyński W. (2000), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 14. Rynek pieniężny i kapitałowy - Debiuty ekonomiczne, red. Przybylska-Kapuścińska W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. Poznań.
 15. www.izfa.pl
 16. www.money.pl
 17. Świderek T., Arka przewodzi w akcjach, Rzeczpospolita nr 2 z dnia 04.01.2005.
 18. Tarczyński W., Kunasz M. (2002). Rynek kapitałowy - co inwestor wiedzieć powinien, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 19. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997r., Dz.U.Nr 97, poz. 139, z późniejszymi zmianami.
 20. Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 1991r., Dz.U. z 1991r. Nr 35, poz. 155.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu