BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wielgus Grzegorz (Urząd Statystyczny w Krakowie)
Tytuł
Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 8, s. 127-138, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój gospodarczy a małe i średnie przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorczości
Small business, Economic development and small business, Entrepreneurship development
Abstrakt
Na początku lat 70. w Europie, a w Stanach Zjednoczonych nieco wcześniej, dostrzeżono zalety małej i średniej przedsiębiorczości (MSP) oraz jej rolę w gospodarczym rozwoju państwa. W Stanach Zjednoczonych sektor MSP zyskał miano podstawy całej gospodarki, natomiast Japończycy sektor ten widzą jako element silnie rozwiniętej sieci kooperacji, efektywnie wspierający rozwój dużego przemysłu. W naszym kraju dopiero w latach 90. doceniono zalety tego sektora.[...]Powszechny i równy dostęp obywateli do wielu gałęzi gospodarki, jaki przyniósł do Polski czas gospodarki rynkowej, stworzył duże szanse dla rozwoju prywatnej przedsiębiorczości. Zniesienie wielu barier prawnych, charakterystycznych dla gospodarki etatystycznej, ograniczających rozwój przedsiębiorczości, pozwolił obywatelom na tworzenie i rozwijanie własnych inicjatyw. Duża chłonność rynku na wszelkiego rodzaju dobra i usługi była dodatkowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorczości. Był to okres wysokiej dynamiki wzrostu liczby przedsiębiorstw, a szczególnie małych i średnich. Przedsiębiorstwa tego sektora w okresie transformacji gospodarczej kraju w znacznej mierze przyczyniły się do ograniczenia wzrostu bezrobocia, rozwoju poszczególnych regionów, stały się znaczącym czynnikiem aktywizacji całej gospodarki.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Piasecki B., 1998, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
  2. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001-2002, 2003, red. A. Rybińska, A. Tokaj-Korzewska, PARP, Warszawa
  3. http://iwp.pl/material/k99_msp.htm
  4. http://www.mg.gov.pl/struktur/WWW_MSP/Polityka/Polit_MS.htm
  5. http://www.mg.gov.pl/struktur/WWW_MSP/Statystyka/MSP_Stat.htm
  6. Wach K., Morawczyński R., 2003, Impact of the EU accession on Polish small and medium-sized enterprises, [w:] Small and medium enterprises in European economies, International Conference Procedings, Babes-Bolyai University Cluj Napoca, Faculty of Business, Romania, Editura Alma Mater
  7. Wielgus G., 2002, Formy wspierania małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i ich rola w gospodarce, Zarządzanie firmą - teoria i praktyka. Materiały pokonferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków
  8. Zmiany strukturalna grup podmiotów gospodarki narodowej w 2002 r., 2003, GUS, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu