BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Micek Grzegorz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Problematyka funkcjonowania firm informatycznych w ujęciu przestrzennym
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 8, s. 139-151, rys., bibliogr. 31 poz.
Tytuł własny numeru
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo informatyczne, Geografia ekonomiczna, Struktura przestrzenna, Technologia informacyjna, Współpraca, Szkolnictwo wyższe
IT enterprises, Economic geography, Spatial structure, Information Technology (IT), Cooperation, Higher education
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest naszkicowanie wybranych procesów i zależności charakterystycznych dla polskiego rynku IT. Powyższe mechanizmy i powiązania są, o ile to możliwe, przedstawione w ujęciu przestrzennym. Z uwagi na duże znaczenie środowiska akademickiego w procesie powstawania wielu firm informatycznych zamieszczono również rozdział opisujący dotychczasową współpracę przedsiębiorstw z wyższymi uczelniami. Publikacja ta ma w znacznym stopniu przysłużyć się refleksji nad potencjalnymi kierunkami badań rynku IT na polu geografii ekonomicznej. Niniejsze opracowanie ma charakter bardziej informacyjny niż wyjaśniający z uwagi na wykorzystane i opisane poniżej źródła danych. Dopiero prowadzone przez autora wywiady w firmach informatycznych i na wyższych uczelniach pozwolą pełniej wyjaśnić większość mechanizmów zasygnalizowanych w niniejszym artykule.(fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almanach polskiego rynku teleinformatycznego 2002. Raport Teleinfo 1000, 2003, Migut Media, Warszawa, t. 1, 2
 2. Bielewicz, 2003, Potrzebna wiedza, nie marketing, Job Universe, 31.03.2003
 3. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Szanse i wyzwania stojące przed krajami kandydującymi do członkowstwa w Unii Europejskiej. Raport końcowy Forum gospodarki opartej na wiedzy "Wykorzystanie wiedzy dla rozwoju w krajach kandydujących do członkowstwa w Unii Europejskiej. Paryż 19.02-22.02.2002 r., 2003, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, s. 11-31
 4. Chabik J., 2003, Skrót na szczyt albo ślepa uliczka, Computerworld, 2.06.2003
 5. Chojnicki Z., Czyż T., 2003, Poland on the road to a knowledge-based economy, [w:] Domański R., (red.), Recent Advances in Urban and Regional Studies, Studia Regionalia, 12, s. 199-213
 6. Coe N.M., 1997a, Internalisation, Diversification and Spatial Restructuring in Transnational Computer Service Firms: Case Studies from the UK Market, Geoforum, 28, 3-4, s. 253-270
 7. Coe N.M., 1997b, US Transnationals and the Irish Software Industry: Assesing the Nature, Quality and Stability of a New Wave of Foreign Direct Investment, European Urban and Regional Studies, 4, 3, s. 211-230
 8. Coe N.M., 1999, Local Economic Development Strategies for the UK Computer Services Sector, Local Economy, August, s. 161-174
 9. Coe N.M., 2000, The Externalisation of Producer Services Debate: The UK Computer Services Sector, The Service Industries Journal, 20, 2, s. 64-81
 10. Coe N.M., Townsend A.R., 1998, Debunking the myth of localized agglomerations: the development of a regionalized service economy in South-East England, Transactions, 23, s. 385-404
 11. Crone M., 2002, The Irish Indigenous Software Industry: Explaining the Development of a Knowledge-intensive Industry Cluster in a Less Favoured Region, ERSA 2002 Dortmund: 42nd Congress of the European Regional Science Association, 27-31.08.2002
 12. Dahlman C., 2003, Gospodarka dla wiedzy: implikacje dla Polski. Prezentacja przedstawiona na konferencji Banku Światowego w Warszawie, 17.06.2002 r., [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, 3, s. 33-49
 13. Domański B., Guzik R., Micek G., Wiedermann K., 2003, Śląsk i Małopolska jako potencjalne regiony gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Kukliński A. (red.), Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, Komitet Badań Naukowych, Biuro Banku Światowego w Polsce, Warszawa, s. 251-259
 14. Davis. C., Schaefer N., 2002, New Brunswick IT "Cluster". IT Clustering dynamics in an old regionnal economy: strengths and weaknesses of the New Brunswick model, http:// business.unbsj. ca/users/cdavis.
 15. Dziuba D.T., 1998, Analiza możliwości i wyodrębniania i diagnozowania sektora informacyjnego w gospodarce polskiej, Warszawa
 16. Gontarz A., Kosieliński S., 2003, Po pierwsze uczciwość, wywiad ze Zbigniewem Skotnicznym, prezesem zarządu Solidex, Computerworld, 9.06.2003
 17. Gospodarka oparta na wiedzy - stan, diagnoza i wnioski dla Polski, 2002, Ekspertyza Instytutu Zarządzania Wiedzą w Krakowie na zlecenie Departamentu Strategii Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki, Warszawa-Kraków
 18. Guzik R., 2004, Access to education and knowledge-based economy in Poland. The regional perspective, [w:] Piech K. (red.), The Knowledge-Based Economy in Central and East European Countries: countries and industries in a process of change, Basingstoke: Palgrave Macmillan (w druku)
 19. Kożuch B., 2002, Small firms' enterpreneurial behaviour, [w:] Piasecki B. (red.), Enterpreneurship and Small Business Developmnet in the 21st century. Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 221-236
 20. Marczuk M., 2003, Krótka charakterystyka Nowej Gospodarki, Towarzystwo św. Pawła, http://www.paulus.org.pl/media.temat_charakterystyka
 21. O'Gorman C., O'Malley E., Mooney J., 1997, The Irish Indigenous Software Industry - An Application of Porter's Cluster Analysis, Research Series Paper, No.3, National Economic and Social Council, Dublin
 22. O' Riain S., 1997, An offshore Silicon Valley? The Emerging Irish Software Industry, Competition and Change, 2, s. 175-212
 23. Polański Z., 2001, Wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego pt. Technologia informacyjna - koncepcje, prognozy i konsekwencje, wygłoszony na Politechnice Krakowskiej
 24. Polski rynek teleinformatyczny 2002. Raport Teleinfo 500, 2003, Migut Media, Warszawa, t. 1
 25. Polska Klasyfikacja Działalności PKD, 2003, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice
 26. Program działań proinwestycyjnych w sektorze ICT w Polsce, 2002, Raport Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, Warszawa
 27. Rzewuski M., 2003, Eksport z przeszkodami, "Teleinfo", 42, 13.10.2003, s. 25-26
 28. Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do roku 2010, 2002, http://www.men.waw.pl/szkwyz/strategia/strategia.htm
 29. Trzeciakowska A., 2003, Co przyniesie nowy rok, Teleinfo 500, Migut Media, Warszawa, t. 2, s. 38-48
 30. Werner P., 1985, Zmiany struktury przestrzennej przemysłu środków informatyki w Polsce w l. 1965-1980, Dokumentacja Geograficzna, 4
 31. Zwierzchowski Z., 2002, Eksport jawny i ukryty, "Rzeczpospolita" z 20.06
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu