BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Patrycja (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Analiza wybranych metod finansowania pierwotnego rynku nieruchomości w Polsce dla klientów instytucjonalnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 87-98, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Rynek nieruchomości, Inwestycje w nieruchomości, Inwestor instytucjonalny, Kredytowanie inwestycji, Leasing nieruchomości
Real estate market, Investments in real estate, Institutional investors, Investment crediting, Real estate leasing
Abstrakt
W ostatnim czasie polski rynek nieruchomości rozwija się bardzo dynamicznie. Dotyczy to zarówno rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Sytuacja taka pociąga za sobą rozwój metod finansowania nieruchomości. Zdecydowana większość klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych finansuje swoje inwestycje w nieruchomości za pomocą kapitału obcego. W zależności od rodzaju klienta dostępność możliwości finansowana jest różna. Istnieją jednak pewne bardzo ważne czynniki, które wpływają pośrednio lub bezpośrednio na wybór metody finansowania nieruchomości niezależnie od rodzaju inwestora. Należą do nich (szerzej: Kucharska-Stasiak, 1999): - wielkość i kapitałochłonność nieruchomości, - sposób użytkowania gruntu i forma władania budynkiem, - prawo podatkowe, - poziom strumieni pieniądza i zysków generowanych z inwestycji w nieruchomości, - koszt finansowania, - długoterminowe zarządzanie finansowe. Czynniki te mają ogromny wpływ na aktywność inwestorów na rynku nieruchomości. Ze względu na dużą kapitałochłonność inwestycji w daną nieruchomość decydujące znaczenie na rynku posiadają jednak inwestorzy instytucjonalni. Inwestorzy indywidualni zakupują najczęściej nieruchomości mieszkaniowe i w tym celu większość z nich korzysta z finansowania poprzez kredyt bankowy. Jednak wartość tych nieruchomości jest często nieporównywalna z inwestycjami dokonywanymi przez klientów instytucjonalnych. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Kucharska-Stasiak E. (red.) (1999), Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Walor, Warszawa.
 2. Jaworski W., Zawadzka Z. (red.) (2001), Bankowość, Poltext, Warszawa.
 3. Krysiak Z.(2004), Perspektywy rozwoju rynku kredytów hipotecznych w Polsce. Jak stworzyć właściwe uwarunkowania do rozwoju rynku finansowania nieruchomości?, w: I Kongres finansowania nieruchomości mieszkaniowych w krajach Europy Środkowowschodniej, 2-3 grudnia 2004.
 4. Kucharska-Stasiak E. (red.) (2004), Nieruchomość a rynek, PWN, Warszawa.
 5. Skubiszewski M. (2005), Leasing nieruchomości w Polsce, Finansowanie nieruchomości, Nr 2 (3) / 2005.
 6. Meluch M. (2005), Kredyty mieszkaniowe w 2004 roku, Finansowanie nieruchomości. Nr l (2) / 2005.
 7. Reszke S., Jankowski A. (2004), Leasing nieruchomości w Polsce, w: Przewodnik po leasingu w Polsce, (red.) Martowski A., Kośmider R., Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 8. Bryx M. (red.) (2006), Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2004r., NBP.
 10. Skubiszewski M. (2005), Fundusze nieruchomości w Polsce, Rzeczoznawca Majątkowy, Nr 45/2005.
 11. Dąbrowski M., Kirejczyk K.(2001), Inwestycje deweloperskie, Wydawnictwo Twigger, Warszawa.
 12. Okręglicka M., Ryzyko leasingu nieruchomości, Finansowanie nieruchomości, Nr 3/4 (4/5) 2006.
 13. www.nbp.pl
 14. www.leasing.org.pl
 15. www.leaseurope.org
 16. www.bphtfi.pl
 17. www.mbank.com.pl
 18. www.arka.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu