BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozuń-Cieślak Grażyna (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Tytuł
Inwestycje w obligacje komunalne W Polsce
Investing in Municipal Bonds in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 6, Cz. II, s. 99-111, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie
Słowa kluczowe
Finanse samorządu terytorialnego, Obligacje komunalne, Rentowność obligacji
Local government finance, Communal bonds, Bond yield
Uwagi
summ.
Abstrakt
Od 1996 roku obserwuje się w Polsce intensywny rozwój rynku obligacji komunalnych. Jednostki samorządowe coraz chętniej korzystają z tego instrumentu dłużnego, który wykazuje wiele przewag w stosunku do tradycyjnego źródła długu, jakim jest kredyt bankowy [5] (będący ciągle najbardziej popularną formą zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, stanowiąc około 80% zobowiązań ogółem [2]). W ciągu pierwszych pięciu lat badanego okresu wartość rynku wzrosła nieomal siedmiokrotnie, a w roku 2001 prawie podwoiła się, osiągając 35% udział w całkowitej wartości rynku obligacji pozaskarbowych. kolejnych łatach rynek nadał rozrastał się, ale dynamika wzrostu była już coraz słabsza. Na koniec 2005 roku wartość rynku obligacji komunalnych w Polsce wyniosła prawie 3,3 mld PLN, co stanowiło 20% całkowitej wartości rynku obligacji pozaskarbowych, a rynek tworzyło 264 emitentów. (fragment tekstu)

Municipal bonds are attractive debt instruments which profitability compensates the worse liquidity and a bit higher risk in comparison to government bonds. But it must be emphasized that government and municipal bonds are not mutually substitutable. There is a large number of rules specifing and delimiting the possible municipal and government bondholders. For this reason the profitability of these securities is not the significant criterion to determine the investors' choice between municipal and government bonds. The article presents: the scale of municipal bond market in Poland (1996 - 2005), the municipal bondholders structure (2004 - 2005), some remarks on the rate of return conception, the profitability of municipal and government bonds issued in 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (1993). Ekonomia, tom 1, PWE, Warszawa 1993.
 2. Informacja o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za lata 1999-2004 jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, www.mf.gov.pl
 3. Jajuga K., Jajuga T. (2004). Inwestycje, PWN, Warszawa.
 4. Kozuń - Cieślak G. (2005). Ryzyko inwestycji w obligacje komunalne w Polsce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu Nr 1088, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, red. W. Ronka - Chmielowiec, K. Jajuga, Wrocław.
 5. Kozuń - Cieślak G. (2006). Obligacje komunalne czy kredyt bankowy- efektywność finansowania długiem, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom VII, zeszyt 1A, (red.) T. Dudycz, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Łodź - Wrocław.
 6. List Emisyjny nr 10/00 Ministra Finansów z dn. 14.02.2000 r. w sprawie emisji obligacji zerokuponowych o terminie wykupu 21 kwietnia 2002 r.
 7. List Emisyjny nr 13/00 Ministra Finansów z dn. 08.03.2000 r. w sprawie szóstej emisji trzyletnich obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej.
 8. List Emisyjny nr 17/00 Ministra Finansów z dn. 19.04.2000 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym.
 9. List Emisyjny nr 18/00 Ministra Finansów z dn. 19.04.2000 r. w sprawie emisji czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych.
 10. List Emisyjny nr 20/00 Ministra Finansów z dn. 12.05.2000 r. w sprawie emisji obligacji pięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu.
 11. Rating & Runek, nr 24 z 2005 roku, Fitch Ratings S.A.
 12. Skarbowe Papiery Wartościowe, Raport Roczny 2000, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000.
 13. Temel J.W.: The fundamentals of municipal bonds. The Bond Market Association USA: John Wiley & Sons, Inc. 2001.
 14. Wright S.S.: Getting started in bonds. USA: John Wiley & Sons 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu