BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biesaga-Słomczewska E[lżbieta] Jadwiga (Uniwersytet Łódzki), Szymocha Barbara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Uwarunkowania i problemy funkcjonowania polskich uczelni w kontekście działań employer branding
Conditions and Problems of the Functioning of Polish Universities in the Context of Employer Branding
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 208-213
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Budowanie świadomości marki, Marka
Higher education, Branding, Brand
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem opracowania jest zidentyfikowanie uwarunkowań funkcjonowania wyższych uczelni i na tym tle określenie roli, jaką w podnoszeniu ich konkurencyjności mogą odegrać działania z zakresu employer branding. Przyjęto założenie, że budowanie wizerunku "dobrego pracodawcy‖ jest jedną z przesłanek wzmacniania marki uczelni, dzięki której łatwiej przyciągnąć wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników. W dłuższej perspektywie przekłada się to na rozpoznawalność uczelni i ugruntowanie jej pozycji na konkurencyjnym rynku.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to identify the determinants of the functioning of the universities, on the background of which the role of employer branding is defined in raising university's competitiveness. It was assumed that building the image of a "good employer" is one of the conditions for strengthening the brand of the university that attracts highly qualified staff of researchers and students. In the long term, this leads to a recognition of the university and in consequence it strengthens the university's positon in the competitive market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. P.A. Samuelson, W.D. Nordhaus, Ekonomia 1, PWN, Warszawa 1996, s. 340.
 2. B. Iwankiewicz-Rak, Public relations w instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych, [w:] J. Olędzki, D. Tworzyło (red.), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, PWN, Warszawa 2006, s. 94.
 3. K. Wojtaszczyk, Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 90.
 4. J. Paszkowski, Kluczowe etapy procesu kadrowego w szkolnictwie wyższym, [w:] G. Nowaczyk, P. Lisiecki (red.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2006, s. 254.
 5. A. Waszkiewicz, Wizerunek organizacji. Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni, Wyd. Instytutu Dziennikarstwa UW, Warszawa 2011, s. 53.
 6. A. Chłoń-Domińczak, Liczą się efekty. Raport o stanie edukacji 2012, Wyd. Instytutu Badań Edukacyjnych, Warszawa 2013, s. 35.
 7. P. Giannoccolo, Brain Drain Competition. Policies In Europe a Survey, University of Bologna, Bologna 2006.
 8. J. Woźnicki, Uczelnie jako instytucje życia publicznego, FRP, Warszawa 2007, s. 84-105.
 9. K. Wojtaszczyk, Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, "E-mentor‖ 2008, nr 3.
 10. M. Kozłowski, Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2012, s. 13.
 11. E.J. Biesaga-Słomczewska, Komunikacja wewnętrzna z perspektywy Marketingu wewnętrznego i Zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 116.
 12. R. Knap, Siła marki. Rozmowa z Brettem Minchingtonem, międzynarodowym ekspertem w dziedzinie budowania marki pracodawcy, "Personel i Zarządzanie‖ 2009, nr 10, s. 21.
 13. B. Jamka, Wpływ zarządzania kadrami na wyniki przedsiębiorstwa - dylematy pomiaru, [w:] B. Urbaniak (red.) Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011, s. 339-347.
 14. T. Ambler, Marketing and the Bottom Line: The Marketing Metrics to Pump Up Cash Flow, Wydawnictwo Pearson Education, Edinburgh 2003, s. 181.
 15. J. Szambelańczyk, Kontrowersje wokół naukowej tożsamości zzl, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007, s. 267.
 16. E.J. Biesaga-Słomczewska, Negocjacje jako narzędzie zarządzania w organizacji zorientowanej na rynek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu