BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daszkiewicz Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wrona Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształcenie ustawiczne - szansa czy konieczność (implikacje marketingowe dla uczelni ekonomicznych)
Lifelong Learning - Opportunity or Necessity (Marketing Implications for Universities of Economics)
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 223-228, rys., tab.
Słowa kluczowe
Kształcenie ustawiczne, Uczenie się, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Lifelong learning, Studying, Education, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja możliwości związanych z obszarem kształcenia ustawicznego na polskich uczelniach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem uczelni ekonomicznych. Rozważania dotyczące dokształcania i podnoszenia kompetencji przez osoby dorosłe zostały poparte wynikami badań dotyczącymi zainteresowania, motywów, postrzeganych korzyści i barier oraz preferencji dotyczących różnych form kształcenia. W oparciu o wyniki badań autorki wskazują na konieczność rozwoju oferty edukacyjnej uczelni ekonomicznych w zakresie kształcenia ustawicznego i formułują wstępne wnioski dotyczące jej kreowania.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify opportunities regarding the area of lifelong learning at Polish universities, with particular attention to economic universities. Reflections on education, training, competence and skills development by adults are supported by results of studies on interest, motives, perceived benefits and barriers and preferences for various forms of education and training. On the basis of the research results authors indicate the need for the development of the educational offer of economic universities in the field of lifelong learning and formulate preliminary conclusions regarding activities in this area.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Tissot, Terminology of Vocational Training Policy. A Multilingual Glossary for an Enlarged Europe, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 2004, s. 103.
  2. R. Górska, J. Półturzycki (red.), Edukacja ustawiczna w szkołach wyższych - od idei do praktyki, Płock-Toruń 2004, s. 36.
  3. J. Krupowicz, Wyniki badania CATI dotyczącego dokształcania się i podnoszenia kompetencji przez osoby dorosłe, Kuźnia Kadr 6 - "Uczelnie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego‖, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, czerwiec 2013, s. 4.
  4. M. Daszkiewicz, S. Wrona, Podsumowanie badań fokusowych, Kuźnia Kadr 6 - "Uczelnie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego‖, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, czerwiec 2013, s. 6-14.
  5. J. Krupowicz, Wyniki badania CATI dotyczącego dokształcania się i podnoszenia kompetencji przez osoby dorosłe, Kuźnia Kadr 6 - "Uczelnie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego‖, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław, czerwiec 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu