BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranyai Zsolt (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Szabó Gábor G. (Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary), Vásáry Miklós (Szent István University, Gödöllő, Hungary)
Tytuł
Analysis of Machine Use in Hungarian Agriculture - Is there Any Future for Machinery Sharing Arrangements?
Analiza wykorzystania maszyn w węgierskim rolnictwie - czy jest przyszłość dla zorganizowanej współpracy?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 24-29, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Współpraca, Gospodarstwa rolne
Agriculture, Cooperation, Arable farm
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Węgry
Hungary
Abstrakt
Celem badań była ocena problemów dotyczących dostaw produktów rolnych w węgierskich gospodarstwach rolnych. Wyniki badań przeprowadzonych na wyspecjalizowanych gospodarstwach rolnych wykazały wiele anomalii. Po analizie współczynników opisujących dostawy produktów rolnych stwierdzono znaczącą nadwyżkę wydajności, a także jej równoczesny niedobór w węgierskim rolnictwie. W większości małych gospodarstw rolnych odnotowano błędne podejście do zasobów, co skutkowało ich marnotrawstwem. Jeśli wzorować się na kosztach związanych z użytkowaniem maszyn, można zaobserwować negatywną korelację między rozmiarem gospodarstwa rolnego a kosztem użytkowania maszyn. Po zbadaniu struktury podstawowych kosztów można stwierdzić, że obecnie gospodarstwa rolne o niskiej wydajności zaopatrują się w konieczne zasoby za pośrednictwem usług płatniczych, a nie za pomocą innych rozwiązań zorganizowanej współpracy. (abstrakt oryginalny)

The present paper analyses the issues of asset supply in Hungarian agricultural enterprises. The results of empirical research carried out into specialized field crop farms have revealed a number of anomalies. By analyzing the indicators which describe asset supply, a substantial capacity surplus and capacity shortage existing paralelly was observed in Hungarian agriculture. Most small farms were seen to use their assets wastefully. If the costs related with machine use are modelled, a close negative correlation between farm size and machine use cost is observed. On the basis of cost structure examination and former conclusions, a clear affirmative answer can be given to the question in the title. Unfortunately, the present farming practice is that farms with capacity shortage procure the required resources in the form of renting services and not by way of other cooperation arrangement solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranyai Z., Takács I. 2010: Present and future of cooperations for joint machine use in Hungarian agriculture, [in:] A. Bandlerova (ed.), Rural development and structural changes of agricultural companies in agrocomplex, Nitra, Slovakia, 2010.04.28-2010.04.29, 305 p. ,Slovak University of Agriculture, pp. 15-21.
  2. Kindler J., Papp O. 1977: Komplex rendszerek vizsgálata, Összemérési módszerek, Műszaki Budapest, Könyvkiadó.
  3. Kovács G., Nagy I., Takács I. 2003: Connections between virtual and real large-scale agricultural enterprises. [in:] A. Balmann, A. Lissitsa (ed.), Studies on the agricultural and food sector in Central and Eastern Europe, Large Farm Management, vol. 20, Konferencia helye, ideje, Halle, Németország, 2003.11.26- 2003.11.28. Halle: AgriMedia GmbH, pp. 207-227.
  4. Magó L. 2013: Examination of the Agricultural Machine Distribution in Hungary, Hungarian Agricultural Engineering, 25, 9-12.
  5. Takács I. 2013: Changes of labour productivity on farms in Central and Eastern Europe countries after European Union accession. Annals SERiA, vol. XV, no. 5, 318-323.
  6. Takács I. 2000: Gépkör - jó alternatíva? Gazdálkodás, XLIV, Évfolyam, 4. szám.
  7. Takácsné György K. 1994: A családi gazdálkodás méretére ható tényezők modellvizsgálata I., II, Gazdálkodás, 38.4, 65-69, 35,5, 54-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu