BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bobola Agnieszka M. (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu jako zasób niematerialny kształtujący przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw spożywczych
Corporate Social Responsibility as sn Intangible Assets Shaping the Competitive Advantage of Food Companies
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 36-42, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zasoby niematerialne, Przewaga konkurencyjna
Agri-food company, Corporate Social Responsibility (CSR), Intangible assets, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) jako zasobu niematerialnego kształtującego wartość i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa spożywczego. Badanie przeprowadzono w kwietniu 2014 roku na podstawie obserwacji stron internetowych 18 polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW). Jedynie 1/3 badanych przedsiębiorstw deklarowała podejmowanie jakichkolwiek działań z zakresu CSR, dwa przedsiębiorstwa na stałe współpracowały z organizacjami pozarządowymi, natomiast pięć zgłosiło wdrożone dobre praktyki do Rankingu Odpowiedzialnych Praktyk, a jedna firma miała wdrożoną strategię CSR i zrobiła raport ze swoich działań. Tylko dla trzech badanych firm dostrzeżono powiązania między zaangażowaniem się w CSR a wyższą wartością rynkową przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper was to present the concept of corporate social responsibility (CSR) as an intangible asset formative value and competitive advantage in the food business. The study was conducted in April 2014 year on the basis of observation sites 18 Polish food industry companies listed on the Warsaw Stock Exchange (WSE). This leaves only one third of the surveyed companies declared to take any action in the field of CSR, the two companies permanently cooperate with non-governmental organizations, while five reported good practices implemented to Ranking of Responsible Practices, and one company had implemented CSR strategy and had a report of their activities. Only three companies surveyed recognized the link between engaging in CSR and the higher market value of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamus-Matuszyńska A. 2005: Społeczna odpowiedzialność firm w dobie globalizacji, [w:] G. Polok (red.), Etyczny wymiar działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, "Studia Ekonomiczne", nr 35, Wyd. Katowice, 97-98.
  2. Kos B. 2011: Przesłanki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, [w:] G. Polok (red.), Społeczna odpowiedzialność - aspekty teoretyczne i praktyczne, Zesz. Nauk. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, "Studia Ekonomiczne", Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 75-87.
  3. Kosnik T.J. 1989: Corporate Positioning: How to assess - A company's Reputation, Harvard Business School, February, 2.
  4. Obłój K. 1999: Strategia organizacji, PWE, Warszawa, 226.
  5. Paliwoda-Matiolańska A. 2012: Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce, Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, nr 222, 253-265.
  6. ^ Walczak W. 2010: Znaczenie niematerialnych zasobów w procesach budowania wartości rynkowej przedsiębiorstwa, e-mentor, nr 4(36), 42-51.
  7. Zapłata S., Kaźmierczak M. 2011: Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa, 159-160.
  8. www.csr-in-smes.eu/downloads/brochure_poland.pdf, dostęp 29.04.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu