BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cupiał Michał (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Kobuszewski Marcin (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje na terenach wiejskich w Małopolsce w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Raising Funds for Investment in Rural Areas in Małopolska Province in Frames of RDP
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 62-66, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusze unijne, Inwestycje w rolnictwie, Analiza przestrzenna
Rural areas, Rural Development Programme, EU funds, Investments in agriculture, Spatial analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Małopolska
Malopolska
Abstrakt
Przeprowadzono analizę pozyskiwania środków finansowych na inwestycje w Małopolsce, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (PROW 2007-2013). W badaniach skoncentrowano się na wybranych działaniach w ramach osi 3. "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" oraz osi 4. "Leader", które mają za zadanie przyczynić się do rozwoju infrastruktury na obszarach wiejskich. Zakresem analizy objęto pozyskane kwoty dofinansowania w ujęciu ilościowym, w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni, oraz na jednego mieszkańca. Wartość pozyskanych środków w ramach analizowanych działań wyniosła średnio w powiecie 37 624,8 tys. zł, czyli 48,5 tys. zł/km2 oraz 298,0 zł/osobę. Na podstawie uzyskanych danych przeprowadzono analizę przestrzenną, określającą wysokość badanych wskaźników w poszczególnych powiatach. Wykazała ona zróżnicowanie powiatów w zależności od położenia geograficznego. Zależność ta była najsilniejsza w przypadku kwoty dotacji przeliczonej na mieszkańca. (abstrakt oryginalny)

The paper analyzes the issue of raising funds for investment in the Małopolska Province, within the framework of the Rural Development Programme for the years 2007-2013. The study focused on selected activities under Axis 3. " Quality of life in rural areas and diversification of the rural economy " and Axis 4. " Leader ", which are designed to contribute to the development of infrastructure in rural areas. The scope included proceeds of the grant in terms of quantity per km2 and per capita. The value of the assets acquired as part of the analyzed measures average in district amounts to 37 624.7 thousand PLN, which gives 48.5 thousand PLN per km2 and 298,0 PLN per person. On the basis of the data obtained was carried out spatial analysis, which specifies the height of the indicators examined in individual counties. This analysis showed diversity of districts, depending on geographic location. The dependence of the analyzed indicator, depending on the geographical location of the district is most evident in the case of the grant calculated per capita. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Borkowska M. 2010: Lokalne grupy działania na obszarach funkcjonalnych Dolnego Śląska, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2, 35-40.
  2. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. 2005: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
  3. Dolata M. 2010: Infrastrukturalne uwarunkowania rozwoju lokalnego, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 2,43-47.
  4. Korenik S., Słodczyk J. (red.). 2005: Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty. Gospodarka przestrzenna - pojęcia podstawowe, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
  5. Lorencowicz E., Cupiał M. 2012: Wpływ dotacji unijnych na koszty eksploatacji maszyn rolniczych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 7, 81-86.
  6. Noga M. 1994: Państwo a inwestycje w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 14.
  7. Szeląg-Sikora A., Kowalski J. 2010: Subwencje unijne a modernizacja parku maszynowego w aspekcie typu gospodarstw rolnych, Inż. Rol., nr 3(121), 199-207.
  8. Szeląg-Sikora A. 2013: Technical modernization of agricultural farms aided with European Union funds as a precondition for development of producer groups, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej (PTIR), Kraków.
  9. ARiMR, online 2014: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/efekty-unijnej-pomocy-udzielanej-przez-arimr.htm, oraz http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/wdrazane-programy-i-dzialania-dane-liczbowe/ program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2007-2013.html.
  10. GUS, online 2014: http://krakow.stat.gov.pl/dane-o-wojewodztwie/powiaty-1020/powierzchnia-i-ludnosc-dane-powiatowe-1231.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu