BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerwińska-Kayzer Dorota (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność gospodarowania zapasami w wytwórniach pasz w Polsce w latach 2006-2011
Efficiency of Inventory Management in Feed Production Enterprises between 2006 and 2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 67-73, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł paszowy, Zarządzanie zapasami, Efektywność gospodarowania
Feed industry, Inventory management, Business efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono analizę efektywności gospodarowania zapasami w wytwórniach pasz w podziale na grupy zapasów i wielkość przedsiębiorstw. Materiały źródłowe do realizacji postawionego celu pochodziły ze sprawozdań finansowych 55 wytwórni pasz działających w Polsce w latach 2005-2011. Z badań wynika, że w dużych wytwórniach pasz okres przechowywania materiałów był dłuższy niż w małych podmiotach. Z kolei w małych jednostkach były dłużej magazynowane produkty gotowe. Oznacza to, że w dużych wytwórniach dąży się do ograniczenia ryzyka przestojów w produkcji oraz dokładnie kontroluje się sprzedaż wyrobów. Natomiast w małych podmiotach dąży się do skrócenia cyklu zapasów przez zredukowanie czasu przechowywania surowców, co powoduje wzrost ryzyka niepewności terminowych dostaw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an analysis of the efficiency of inventory management in feed enterprises in groups of inventories and cross-sized enterprises. Resources to realize objective pursued originated from the financial statements 55 feed production plant operating in Poland in 2005-2011. The study was conducted on the basis of financial data of feed enterprises. Inventory management was measured by the length of inventory cycle. The research shows that the inventory cycle is diversified due to groups of inventories and size of the enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D., Gołaś Z. 2009: Konwersja gotówki w przedsiębiorstwie, Ekon. i Org. Przed., 10(717), 65-74.
 2. Bieniasz A., Gołaś Z. 2012: Wpływ zarządzania zapasami na wyniki finansowe przedsiębiorstw, Gosp. Mat. i Log., 5, 9-17.
 3. Blinder A.S., Maccini L.J. 1991: Taking Stock: A Critical Assessment of Recent Research on Inventories, J. Econ. Persp., vol. 5, no. 1, 73-96.
 4. Dudycz T. 2011: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wyd. Indygo Zahir Media, Wrocław.
 5. Dudycz T., Skoczylas W. 2009: Sektorowe wskaźniki finansowe za rok 2007, Rachunkowość, 6, 23-31.
 6. Kisperska-Moroń D. 1995: Czynniki kształtujące poziom i strukturę zapasów w przedsiębiorstwach, Gosp. Mat. i Log., 11, 11-20.
 7. Kempny D. 1995: Koszty zapasów, Gosp. Mat. i Log., 7-8, 9-17.
 8. Machała R. 2004: Praktyczne zarządzanie finansami firmy, PWN, Warszawa.
 9. Pawłowska M., Popowski P., Sawicka A., Tymoczko I. 2007: Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsiębiorstw niefinansowych - wyniki empirycznych, Bank i Kredyt, 1, 19-39.
 10. Sierpińska M., Wędzki D. 1997: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994. Nr 121, poz. 591.
 12. Wędzki D. 2009: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Tom 2. Wskaźniki finansowe, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu