BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Strońska-Ziemann Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego
Factors Determining the Development of Rural Areas in Pilski's Sub-Region
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 74-79, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Analiza czynnikowa
Rural areas, Rural development, Factor analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podregion pilski
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie determinantów rozwoju obszarów wiejskich podregionu pilskiego z zastosowaniem analizy czynnikowej. Ocenę przeprowadzono na podstawie danych pochodzących ze spisów powszechnych z lat 1996, 2002 i 2010. Badania wykazały, że we wszystkich latach można wyłonić 4 główne czynniki odpowiadające w łącznie za około 70% zmienności wspólnej - ograniczenia produkcyjne gospodarstw rolnych ze względu na zasoby naturalne, następnie aktywność ekonomiczno-społeczną na obszarach wiejskich, kapitał ludzki na rynku pracy i rozwój infrastruktury rzeczowo-instytucjonalnej. (abstrakt oryginalny)

The article aims at searching determinants of development of rural areas in the Pilski sub-region. The factor analisis was used in order to detect the main factors from data gathered from GUS's Census (1996, 2002, 2010). The analysis found 4 factors explaining 77% of communality - production restrictions of farms due to natural resources, economic and social activities on rural areas, human capital on the labour market and development of material and institutional infrastructure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cattel R.B. 1978 The scientific use of factor analysis in behavioral and life sciences, New York, London, Plenum Press.
  2. Czyż T. 1971: Zastosowanie metody analizy czynnikowej do badania ekonomicznej struktury regionalnej polski, Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Prace Geograficzne, nr 92.
  3. Czyżewski A. 1976: Miasta wielkopolskie w Polsce Ludowej. Ekonomiczno-demograficzne podstawy rozwoju w okresie 1946-1970, PWN, Warszawa-Poznań.
  4. Krajewski W. 1977: Pojęcie rozwoju i postępu, [w:] J. Kmita (red.), Założenia teoretyczne badań nad rozwojem historycznym, PWN, Warszawa.
  5. Nunnally J.C. 1978: Psychometric theory, McGraw-Hill, New York.
  6. Okoń J. 1964: Analiza czynnikowa w psychologii, PWN, Warszawa.
  7. Panek T. 2009: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, SGH, Warszawa.
  8. Stanny M., Czarnecki A. 2011: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa.
  9. Statystyczne Vademecum Samorządowca. 2010: GUS, Warszawa.
  10. Zakrzewska M. 1994: Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wyd. Nauk. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu