BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drożdż Jadwiga (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Przewagi cenowe polskich producentów artykułów żywnościowych na rynku niemieckim
Price Advantage of Polish Producers of Food Products in the German Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 80-86, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Handel artykułami żywnościowymi, Ceny, Konkurencyjność
Food industry, Food trade, Prices, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem pracy była ocena przewag cenowych polskich producentów żywności na poziomie przetwórstwa względem producentów niemieckich w 2012 roku na tle 2002 roku. Analiza średnich krajowych cen producenta podstawowych i wysoko przetworzonych produktów przemysłu spożywczego w Polsce oraz cen tych produktów w Niemczech wskazuje, że w większości badanych artykułów polscy producenci w 2012 roku byli nadal konkurencyjni. W latach wcześniejszych zjawisko to dotyczyło jednak większej liczby produktów, co świadczy o postępującym procesie wyrównywania cen artykułów spożywczych na rynku polskim i niemieckim. Poziom naszych przewag cenowych był jednak zróżnicowany zarówno pomiędzy poszczególnymi branżami, jak i wewnątrz nich. Największe przewagi cenowe na rynku tych produktów osiągaliśmy w przemyśle drobiarskim, piekarskim, cukierniczym i soków, napojów bezalkoholowych i wód mineralnych, a mniejsze w mleczarskim, mięsnym, owocowo-warzywnym oraz na rynku takich wyrobów, jak margaryny i przetwory rybne. Proces wyrównywania cen żywności na rynku polskim i niemieckim jest rezultatem zarówno szybko rosnących cen tych produktów w Polsce, jak i taniejących wielu artykułów żywnościowych w Niemczech. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to estimate price advantages of the Polish food producer at the processing level compared to the German producers in 2012 based on 2002. Conducted analysis of diversifying food prices in Poland and in Germany shows that Polish producers still have meaning the majority price towards German producers, both on the level of the producer, as well as the consumer. The biggest advantage we achieved so far in the poultry meat market and meat products, dairy products and cereals and confectionery, as well as juices, soft drinks and mineral waters and tobacco. Currently undoubtedly progressing process of price equalization of both the producer and the consumer on the Polish and German, and applies to all products (animal, vegetable and highly processed). The process of price equalization is one of the factors that forced Polish food producers to seek sources of non-price competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bednarz J. 2013: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 170.
  2. Daszkiewicz N. (red.). 2008: Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa, 85-88.
  3. Pawlak K., Poczta W. 2011: Międzynarodowy handel rolny teorie konkurencyjność scenariusze rozwoju, PWE, Warszawa, 41-50.
  4. Porter M.E. 2006: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, Wyd. MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa, 60.
  5. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Badanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Wyd. TNOiK "Dom Organizatora", Toruń, 90-91.
  6. Statistisches Jahrbuch über Ernährung. Landwirrtschaft und Forsten. 2003, 2013Ł BMEL, Germany.
  7. Szczepaniak I. (red.). 2011: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (1), seria "Program Wieloletni 2011-2014", Raport nr 25, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 9.
  8. Szczepaniak I. (red.) 2013: Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (3), Potencjał konkurencyjny - wybrane elementy (3), seria "Program Wieloletni 2011-2014", Raport nr 73, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 16.
  9. www.epp.eurostat.ec.europa.eu, dostęp 08.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu