BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Białowolski Piotr, Dudek Sławomir
Tytuł
Kondycja gospodarstw domowych: badanie okresowe I kwartał 2006
The State of the Households: Periodic Survey 1st Quarter 2006
Źródło
Kondycja gospodarstw domowych. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2006, nr 54, 35 s., tab., rys., aneks
Słowa kluczowe
Budżet gospodarstwa domowego, Oszczędności gospodarstw domowych, Gospodarstwa domowe, Rynek pracy
Budgets of households, Household savings, Households, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszym kwartale 2006 r. potwierdziła się tendencja poprawy wskazań barometru Kondycji Gospodarstw Domowych IRG SGH. Wartość barometru, po znaczącej poprawie w czwartym kwartale (o 6,2 pp.), tym razem wzrosła aż o 14,8 pp. Tak znacząca zmiana może wykazywać na umacnianie się pozytywnych oczekiwań po stronie popytu. Może jednak także w pewnym stopniu wynikać z odmłodzenia próby. Badanie przeprowadzone zostało na początku stycznia, czyli w okresie poświątecznym. Uzyskane wyniki potwierdzają, że nadzieje jakie wiązało społeczeństwo z wyborami nie osłabły, a oczekiwania względem nowego rządu są wciąż na bardzo wysokim poziomie. (fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2006 positive tendency of the IRG SGH Barometer of Households has been confirmed. A value of barometer after significant improvement in the 4th quarter (by 6.2 pp.) increased this time by as much as 14.8 pp. Such a significant change might indicate the positive changes on the demand side of the Polish market. It might however result from a new sample selection. The servey was conducted just after Christmas. The results confirm that hope that was connected with elections have not weakend and the expectations with respect to the new goverment are still on a very high level. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3239
0866-9503
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu