BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pieriegud Jana (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kształtowanie nowego modelu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce
The Development of a New Financing Model and Rules of Setting Accessibility Rates to the Rail Infrastructure in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 123, s. 85-102, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Infrastruktura kolei, Finansowanie infrastruktury, Prywatyzacja przedsiębiorstw
Rail infrastructure, Financing of infrastructure, Privatization of enterprises
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Polskie Koleje Państwowe (PKP)
Abstrakt
W Polsce w ciągu ostatniego dziesięciolecia nieustannie poszukiwano efektywnych metod finansowania infrastruktury kolejowej. Analiza wysokości i źródeł finansowania w latach 2005-2011 pokazała, że obecny model nie jest w stanie zapewnić niezbędnych środków na utrzymanie infrastruktury kolejowej i znaczącą poprawę jej stanu technicznego. W propozycji Komisji Europejskiej dot. rewizji I Pakietu Kolejowego (recast), zakładającej połączenie trzech niezależnych dotychczas dyrektyw, duży nacisk kładzie się na doprecyzowanie zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej i większego udziału krajów członkowskich w finansowaniu kosztów infrastruktury kolejowej. Ustalony kompromis pomiędzy ministrami transportu UE zakłada, że każdy kraj członkowski będzie miał pięć lat na stopniowe dostosowanie stawek dostępu do infrastruktury kolejowej do poziomu określonego w metodyce Komisji Europejskiej. Proponowany w Polsce model jest zgodny z tymi zaleceniami. Jednakże wypracowanie efektywnego systemu finansowania oraz zasad ustalania stawek dostępu do infrastruktury kolejowej w Polsce wymagać będzie w najbliższych kilku latach(fragment tekstu)

In Poland during the last decade there has been a continual search for effective methods of the rail infrastructure financing. The analysis of the volume and sources of financing in the years 2005-2011 indicates that the present model is not able to ensure the necessary means to maintain the rail infrastructure and to considerably improve its technical condition. In 2011 in Poland for the first time, according to the new regulations a long-term railways investment programme was drafted and a public debate began over the new model of the rail infrastructure financing based on long term maintenance contracts. The work on new rules of calculation of unit rates for the access to the rail infrastructure also began. The proposed model in compliant with the recommendations of the European Commission included in the recast if the 1st Railway Package. The study discusses the current and new determinants of rail infrastructure financing in Poland and the development of access rates to this infrastructure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cennik stawek jednostkowych opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S. A., różne lata, www.plk-sa.pl.
 2. Lista beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - stan na 31 grudnia 2011 r., www.pois.gov.pl.
 3. Majerczak J., Aktualny stan sieci kolejowej wykorzystywanej przez przewoźników kolejowych, Materiały konferencji "Przyszłość kolejowego transportu towarowego w Polsce", IGTL, Warszawa, czerwiec 2011.
 4. Raport Roczny PKP PLK S. A., lata 2005-2010.
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27 lutego 2009 roku w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, Dz.U. nr 35, poz. 274.
 6. Rozwój infrastruktury transportu, red. K. Wojewódzka-Król, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 7. Ustawa z 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", Dz.U. nr 168, poz.1002, z późn. zm.
 8. Ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", Dz.U. nr 108, poz. 686.
 9. Ustawa z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz niektórych innych ustaw.
 10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, Dz.U. nr 267, poz. 2251.
 11. Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym, Dz.U. z 2006 r., nr 12, poz. 61
 12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz.U. nr 157, poz. 1241, z późn. zm.
 14. Ustawy budżetowe z lat 2005-2011, www.mf.gov.pl Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowych do 2013 roku z perspektywą 2015, Ministerstwo Infrastruktury, maj 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu