BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzegorczyk Małgorzata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budowanie relacji w procesach komercjalizacji innowacji naukowych
Building Relationships in Commercialization of Science Innovation
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 249-252
Słowa kluczowe
Marketing, Innowacje, Marketing relacji, Nauka
Marketing, Innovations, Relationship marketing, Science
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wyzwania jakie stawia nauce rynek, związane z optymalnym transferem wiedzy do przemysłu i zamianą wiedzy naukowej i technicznej w nowe usługi i produkty, wymuszają zmiany podejścia uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych do współpracy z firmami i zastosowania koncepcji marketingowych w procesie komercjalizacji wyników badań. Celem artykułu jest rozpoznanie specyfiki relacji pomiędzy uczelniami a firmami i możliwości aplikowania założeń marketingu relacji w procesach komercjalizacji wyników badań. W kontekście specyfiki tych relacji do podstawowych czynnników pozytywnie wpływających na rozwój relacji akademia - biznes należy zaliczyć wszystkie elementy budujące wiarygodnośc partnerów i wzajemne zaufanie, obustronne zaangażowanie, zrozumienie wspólnego celu przez indywidualnych uczestników współpracy. Istotną rolę będą także odgrywać procesy dostosowawcze pozwalające przezwyciężyć zróżnicowane style komunikacji, biurokrację i nieprzyjazne procedury na uczelniach. (abstrakt oryginalny)

The challenges posed by science market, associated with optimal knowledge transfer to industry and conversion of scientific and technical knowledge into new products and services, force a change in research units approach to cooperation with companies. Application of marketing concepts in the processes of commercialization of research results is important. In particular, this means focusing on the customer as - the potential recipients and users of university research results, including the identification of market knowledge and customer needs, as well as elements shaping the relationship between universities and business. The purpose of this article is to analyze the specificity of the relationship between universities and companies in the process of commercialization of research results and its impact on the individual elements of the relationship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Trzmielak, M. Grzegorczyk, Technology Marketing - the Use of Relationship Marketing Principles in the Process of International Commercialization, [w:] Jozef Striss (red.), Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Marketing Development in Theory and Practice, EDIS - Vydavateľstvo Ņilinskej Univerzity, 2010, s. 227-233.
 2. J.E. Jankowski, Trends in Academic Research Spending, Alliances and Commercialization, "The Journal of Technology Transfer‖ 1999, 24(1), s. 55-68;
 3. M.D. Santoro, S.C. Betts, Making Industry-University Partnerships Work, "Research Technology Management‖ 2002, May-June, s. 42-46.
 4. M.D. Santoro, A.K. Chakrabarti, Firm Size and Technology Centrality in Industry-University Interactions, "Research Policy‖ 2002, 31, s. 1163-1180.
 5. Y.S. Lee, The Sustainability of University-Industry Research Collaboration: An Empirical Assessment, "The Journal of Technology Transfer‖ 2000, 25, s. 111-133
 6. M. Rydel, C. Ronkowski, Marketing partnerski, "Marketing i Rynek‖ 1995, nr 9, s. 5.
 7. J. Otto, Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, C.H. Beck, Warszawa 2004, s. 54.
 8. D. Kempny, Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa 2001, s. 280.
 9. B.S. Tether, Who Cooperates For Innovation, and Why - an Empirical Analysis, "Research Policy‖ 2002, 31, s. 947-967;
 10. R. Belderbos, M. Carree, B. Diederen, B. Lokshin, R. Veugelers, Heterogeneity in R&D Cooperation Strategies, "International Journal of Industrial Organization‖ 2004, 22, s. 1237-1263;
 11. A. Chakrabarti, M. Santoro, Building Social Capital and Learning Environment In Industry- -University Relationships, "International Journal of Learning and Intellectual Capital‖ 2004, 1(1), s. 19-36.
 12. S. Shane, Technology and Innovation Management, John Wiley & Sons, West Sussex, 2008, s. 353.
 13. D. Crane, Invisible Colleges. Diffusion of Knowledge in Scientific Communities, University of Chicago Press, 1972;
 14. M.A. Rappa, K. Debackere, Technology Communities and the Diffusion of Knowledge, "R&D Management‖ 1992, 22(3), s. 209-220;
 15. T.R. Madanmohan, S. Navelkar, Roles and Knowledge Management in Online Technology Communities: An Ethnography Study, "International Journal of Web Based Communities‖ 2004, 1(1), s. 71-89;
 16. M.E. Porter, Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly‖ 2000, 4(1), s. 15-34.
 17. A. Madhok, Tallman, S.B., Resources, Transactions and Rents: Managing Value through Interfirm Collaborative Relationships, "Organization Science‖ 1998, 9(3), s. 326-339.
 18. M.J. Kelly, J.L. Schaan, H. Joncas, Managing Alliance Relationships: Key Challenges in the Early Stages of Collaboration, "R&D Management‖ 2002, 32(1), s. 11-22.
 19. M. Grzegorczyk, Typy relacji i rodzajów ryzyka występujących w modelach transferu wiedzy i komercjalizacji akademickich innowacji na przykładach uczelni różnych krajów, [w:] W. Grzegorczyk (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 201-212.
 20. N. Lacetera, Different Missions and Commitment Power in R&D Organization: Theory and Evidence on Industry-University Alliances, "Organization Science‖ 2009, 20(3), s. 565-582.
 21. S. Woolgar, J. Vaux, P. Gomes, J.N. Ezingeard, R. Grieve, Knowledge and the Speed of Transfer and Imitation of Organizational Capabilities: An Empirical Test, "Organization Science‖ 1998, 6(1), s. 76-92.
 22. I. Drejer, B.H. Jorgensen, The Dynamic Creation of Knowledge: Analyzing Public-Private Collaborations, "Technovation‖ 2005, 25, s. 83-94.
 23. H. Sicotte, A. Langley, Integration Mechanisms and R&D Project Performance, "Journal of Engineering and Technology Management‖ 2000, 17, s. 1-37.
 24. B. Gregor, D. Trzmielak, Badania rynkowe w sektorze nowych technologii - ocena potencjału rynkowego metodą QuickLook, [w:] K. Mazurek-Łopacińska (red.), Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 456.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu