BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagner Norbert (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH)
Tytuł
Intermodal Transport in Europe - Opportunities through Innovation
Transport intermodalny w Europie - innowacyjne szanse jego rozwoju
Intermodaler Verkehr in Europa - Chancen Durch Innovation
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 4, s. 371-382, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Przewozy kontenerowe, Transport multimodalny, Transport kombinowany, Korytarz transportowy, Innowacje, Transport intermodalny
Container transport, Multimodal transport, Combined transport, Transport coridor, Innovations, Intermodal transport
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Wolumen przewozów towarowych liczony w tono-km wzrośnie w krajach OECD do roku 2050 w porównaniu do roku 2010 od 150 do 230%. Pomimo tego, że Unia Europejska dąży do tego, aby 30% transportu drogowego, realizowanego na dystansach dłuższych niż 300 km, przesunąć do roku 2030 do strefy transportu kolejowego i morskiego, najnowsze trendy rozwojowe w tym zakresie wskazują raczej na stabilny rozkład statystyczny udziału transportu drogowego w całym wolumenie przewozów towarowych, kształtujący się na poziomie 75%. Konwencjonalny transport intermodalny w obrębie najważniejszych, europejskich ciągów komunikacyjnych wskazuje w ostatnich latach na jego stały, aczkolwiek ograniczony w swej dynamice wzrost. Z tego też względu istnieje konieczność opracowania nowych, innowacyjnych koncepcji rozwiązań w sferze transportu intermodalnego, skutkującego przeniesieniem możliwie dużego wolumenu towarów z transportu drogowego na transport kolejowy. Metody: W artykule zdefiniowano warianty rozwiązań dla transportu intermodalnego oraz przeanalizowano w oparciu o istniejące statystyczne źródła i bazy danych trendy rozwojowe w zakresie transportu kombinowanego w Niemczech i w Polsce. Na bazie zrealizowanych w ramach najnowszych, istotnych dla istoty badań projektów (RETRACK, SCANDRIA, Rail Baltica) oraz w oparciu o własne rozpoznanie rynku określono innowacyjne koncepcje rozwoju transportu intermodalnego. Wyniki: Przedmiotowa analiza prowadzi do konstatacji, że nowe, innowacyjne koncepcje w zakresie transportu intermodalnego dotyczą zarówno nowych form organizacyjnych, zastosowania nowoczesnych technologii, jak również wytyczenia nowych korytarzy transportowych. Przedstawiono i poddano dyskusji trzy opisane w artykule, innowacyjne rozwiązania dla potrzeb realizacji przełożenia w ramach transportu intermodalnego przepływu towarów z drogi na szyny, które to rozwiązania będą wspierały rozwój przez spedytorów morskich multimodalnego transportu na ciągach komunikacyjnych od portów w głąb kontynentu, ponadto powstawanie innowacyjnych technologii w zakresie przeładunku naczep siodłowych, nieprzystosowanych do przeładunku przy pomocą dźwigów i suwnic, jak również do wytyczania korytarzy transportowych dla realizacji transportów intermodalnych na obszarze sieci TEN -Ti korytarza Europa - Azja. Wnioski: Większa dynamika wzrostu w zakresie przekładania punktu ciężkości z transportu drogowego na transport kolejowy za sprawą komunikacji intermodalnej wymaga wdrożenia nowych, innowacyjnych koncepcji, które wyjdą poza przyjęte i stosowane w Europie zachodniej, tradycyjne rozwiązania w zakresie tradycyjnego transportu kombinowanego. W artykule przedstawiono trzy wybrane, innowacyjne koncepcje tego typu rozwiązań. Wskazano na konieczność kontynuacji badań, szczególnie w zakresie nie tylko pogłębionej, jednostkowej oraz ogólnoekonomicznej oceny zaproponowanych rozwiązań, ale również pod względem skuteczności przedsięwzięć, realizowanych przez poszczególne państwa w ramach kształtowania określonej polityki transportowej. (abstrakt oryginalny)

Background: Freight transport volume in ton-km in OECD countries will grow considerably up to 150 to 230 % in 2050 compared to 2010. Although the EU policy aims to shift 30% of road freight over 300 k m to other modes such as rail or waterborne transport by 2030 the recent trends show a stable modal split of road at approx. 75%. Conventional intermodal transport on the major European routes has shown a steady but only limited organic growth through recent years. Therefore, new innovative concepts for intermodal transport and for the shift from road to rail are needed. Methods: Definitions of intermodal transport have been clarified and the development of combined transport in Europe and in Germany and Poland in particular has been analyzed on the basis of available data sources. New innovative concepts for intermodal transport have been identified on the basis of desk research, recent relevant projects (RETRACK, SCANDRIA, Rail Baltica) and market intelligence. Results: The analysis leads to the conclusion that new innovative concepts in intermodal transport comprise new forms of organization as well as new technologies and new routes. The following three innovations to facilitate the shift from road to rail by intermodal transport are being introduced and discussed: multimodal operation of ocean carriers in maritime hinterland transportation, innovative hand ling technologies for non-crane able trainers and freight corridors for long distance intermodal transport within the TEN-T network and on the Europe-Asia corridor. Conclusions: Further accelerated growth in the shift from road to rail through intermodal transport requires new innovative concepts beyond the traditional combined transport in Western Europe. Three promising innovative concepts have been introduced. Further research is needed an d should be focused on financial and economic appraisal as well as on the effectiveness of state intervention policies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albert, W., 2013. By Freight Train to Far East. Güterbahnen, 04, pp. 45-48.
 2. Biebig, P., Althof, W. & Wagener, N., 2008. Shipping Economics (Seeverkehrs- wirtschaft). 4 ed. München: Oldenbourg.
 3. Brügelmann, B., 2012. Sea Port and Hinterland - a Sytem with Future (A View from Eurogate). Hannover, DVWG-Seminar: Port Hinterland Traffic.
 4. Davydenko, I. e. a., 2012. Potential for Eurasia land bridge corridors & logistics developments along the corridor (RETRACK Report D 13.2), Brussels: EU Commission DG TREN.
 5. DESTATIS, 2014. Combined Transport. [Online] Available at: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Querschnitt/KombinierterVerkehr.html [Accessed 04 05 2014].
 6. European Commission, 2010. REGULATION (EU) No 913/2010 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 September 2010 concerning a European rail network for competitive freight. Official Journal of the European Union L 276, 20 10, pp. 22-32.
 7. European Commission, 2011. WHITE PAPER- Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource, Brussels: European Commission.
 8. European Commission, 2013. Energy, transport and environment indicators - 2013 edition, Luxembourg: Publications Office of the European Union.
 9. European Commission, 2014. Infrastructure - TEN-T - Connecting Europe. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/transport/ themes/infrastructure/ten-t-guidelines/ corridors/ [Accessed 06 07 2014].
 10. European Commission, 2014. TEN-T Core Corridor Network. [Online] Available at: http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/doc/ten-t-country-fiches/ten-t-corridor-map-2013.pdf [Accessed 06 07 2014].
 11. Eurostat, 2014. [Online] Available at: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rail_go_contnbr&lang=en [Accessed 04 05 2014].
 12. Gibson, A. J., 2008. Intermodal 2008 Conference. Hamburg, IIR Exhibitions.
 13. Mertel, R., 2013. The revolution in combined transport won't take place. Güterbahnen, 03, pp. 18 - 24.
 14. Metz, K., 2014. Non-crane able trailers in focus. Güterbahnen, 01, pp. 14 - 16.
 15. OECD / ITF, 2012. Transport Outlook 2012 - Seemless Transport for Greener Growth. [Online] Available at: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/12Outlook.pdf [Accessed 04 05 2014].
 16. Rodrigue, J.-P., 2014. Hofstra. [Online] Available at: http://people.hofstra.edu/ geotrans/eng/ch3en/conc3en/worldcontainertraffic.html [Accessed 04 05 2014].
 17. Teßmann, G., 2012. Innovative handling technologies create modal shift. Schifffahrt Hafen Bahn und Technik, 07, p. 118.
 18. The Federal Government, 2008. Freight Transport and Logistics Masterplan, Berlin: Federal Ministry of Transport, Building and Urban Affairs.
 19. Truschkin, E., 2013. Effectiveness of transport policy measures on implementation of horizontal loading technologies. Schriftenreihe Logistik-Management in Forschung und Praxis Band 47 ed. Hamburg: Verlag Dr. Kovac.
 20. UN ECE, 2001. Terminology on Combined Transport, New York and Geneva: United Nations Economic Commission for Europe.
 21. UNCTAD, 1992. Trade Facilitation Information - Adoption of the UNCTAD/ICC Rules on Multimodal Transport Documents, Geneva: UNCTAD.
 22. UNCTAD, 2014. Essentials about MT. [Online] Available at: http://r0.unctad.org/en/subsites /multimod/mtunctd9.htm [Accessed 04 05 2014].
 23. Wagener & Herbst Management Consultants GmbH, 2013. Innovative Technology Concepts to shift freight traffic from road to rail in the Scandria corridor Scandinavia - Adriatic Sea via Berlin and Brandenburg, Potsdam: Joint State Planning Department Berlin-Brandenburg.
 24. Wagener, C., 2011. Rail Baltica - Chance for the East-West railway transport (Essay), Bremen: DAV Deutsche Außenhandels- und Verkehrsakademie.
 25. Wagener, N. e. a., 2008. Possibilities for the development of Brandenburg as hub in sea port hinterland traffic, Potsdam: Ministerium für Infrastruktur und Raumordnung des Landes Brandenburg.
 26. Intermodaler Verkehr in Europa - Chancen durch Innovation.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu