BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Libor Grzegorz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
"Niepełnosprawność i długotrwałe cierpienie" - nieznane oblicze współczesnej Walii
Disability and Long-Suffering - Unknown Face of Modern Wales
Źródło
Polityka Społeczna, 2014, nr 7, s. 29-33, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Polityka społeczna, Funkcje polityki społecznej
Disabled people, Social policy, Social policy functions
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Walia
Wales
Abstrakt
Artykuł poświęcony został analizie problemu niepełnosprawności oraz długotrwałego cierpienia na przykładzie Walii. Autor skupił się nie tylko na omówieniu skali zjawiska oraz jego charakterystyki, ale także działaniach podejmowanych przez rząd walijski, które mają na celu zwiększyć społeczną inkluzję i zawodową aktywność osób, które owe trudności dotyczą. Na bazie opracowanej przez rząd walijski strategii na lata 2012-2016 autor pogrupował stosowane w tym zakresie instrumenty w kategorie, dokonując tym samym oceny tworzącego się jeszcze walijskiego modelu polityki społecznej. (abstrakt oryginalny)

The article has been devoted to the analysis of long-term disability and suffering on the example of Wales. The author has focused not only on the scale of the phenomenon and its characteristics, but also on the actions taken by the Welsh Government, which aims to improve social inclusion and professional activity of people that have to deal with these difficulties in their daily life. On the basis of the strategy elaborated by the Welsh government for the years 2012-2016 the author has distinguished different kinds of instruments being used and assessed the Welsh model of social policy at the beginning stage of its creation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Deacon R. (2012), Devolution in the United Kingdom, Edinburgh University Press, Edinburgh.
  2. Osmond J. (2008), Ending Sovereignty's Denial, IWA, Cardiff.
  3. Parpworth N. (2012), Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, Oxford.
  4. Strategic Equality - Plan and Objectives 2012-2016 (2012), Welsh Government, Cardiff.
  5. Woźniak Z. (2008), Niepełnosprawność i niepełnosprawni w polityce społecznej, Academica Wyd. SWPS, Warszawa.
  6. http://wales.gov.uk/legislation/govwalesact2006/schedule7/?lang=en [dostęp 07.12.2013].
  7. http://wales.gov.uk/docs/statistics/2009/091130livingwales2008en.pdf [dostęp 07.12.2013].
  8. http://wales.gov.uk/topics/equality/equalityactatwork/?lang=en [dostęp 14.12.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu