BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sooksaksun Natanaree (King Mongkut's University of Technology North Bangkok), Sudsertsin Sriyos (King Mongkut's University of Technology North Bangkok)
Tytuł
The Application of RFID in Warehouse Process: Case Study of Consumer Product Manufacturer in Thailand
Zastosowanie aplikacji RFID w procesie magazynowym - studium przypadku u producenta wyrobów konsumenckich w Tajlandii
Die Anwendung von RFID-Verfahren in Lagerprozessen - Studienfall Beim Hersteller von Konsumerzeugnissen in Thailand
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 4, s. 423-431, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Technologia RFID, Zastosowanie RFID, Magazynowanie, Studium przypadku
Radio Frequency Identification (RFID), Use of radio-frequency identification (RFID), Storage, Case study
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Kraj/Region
Tajlandia
Thailand
Abstrakt
Wstęp: W analizowanym magazynie występowały trzy podstawowe problemy: słaby poziom dokładności określenia miejsca składowania, długi okres cyklu pozyskiwania oraz brak bieżącej informacji o pustych miejscach składowania. Celem tej pracy było poprawienie procesu w omawianym magazynie poprzez wprowadzenie technologii RFID. Metody: Badania przeprowadzono w czterech etapach. Pierwszym etapem było przeanalizowanie istniejącej sytuacji. Drugim - przekazanie wytycznym dla wprowadzenia technologii RFID. Trzecim - wdrożenie systemu FRID w analizowanym magazynie. Ostatnim etapem było porównanie wyników aktualnego procesu z proponowanym. Wybrano pasywną ultra wysoką częstotliwość(UHF) RFID do stosowania w danym przypadku. Czytniki RFID zostały przymocowane do wózków widłowych, na wejściu do magazynu oraz na polu załadowczym. Tagi RFID były używane w dwóch wersjach: do identyfikacji palet oraz do identyfikacji miejsc składowania towaru na regałach. Wyniki i wnioski: Po wprowadzeniu technologii RFID, trafność danych dotyczących lokalizacji towaru w magazynie wzrosła z 78,2% do 100%. Cykl roboczy został zredukowany z 66 minut d o47 minut, czyli 28,79%. Jednocześnie uzyskano informację o pustych miejscach składowania. (abstrakt oryginalny)

Background:This warehouse has three main problems: poor accuracy of inventory location, long cycle time of receiving process and non-real time empty storage location. Therefore, the objective of this research is to improve the process in the warehouse by applying radio frequency identification (RFID) technology. Methods: There are four steps in this research. First of all, the current of the receiving process and the picking process are studied. Second is to give the guideline for RFID application. Third is to implement of RFID system in this warehouse. The last one is to compare the result ofthe current process and the proposed process. Results and conclusions: The passive ultra high frequency (UHF) RFID is selected for used in this warehouse. The RFID readers are attached on forklift trucks, the warehouse entrance and loading dock area. The system used RFID tags in two forms: one form used to identify pallets and another to indicate the locations of shelves on which pallets are stored. After using RFID system in this warehouse, the results showed that the accuracy of inventory location increased from 78.2% to 100%. The cycle time reduces from 66 minutes to 47 minutes which is down to 28.79%. . Moreover, the empty storage location are known real time. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banks J., Hanny D., Pachano M.A., Thompson L.G., 2007. RFID applied. John Wiley&Sons, Inc.
 2. Cyplik P., Patecki A., 2011. RTLS vs RFID- partnership or competition, Log Forum 7, 3, 1.
 3. Dwivedi Y.K., Kapoor K.K., Williams M.D., Williams J., 2013. RFID systems in libraries: An empirical examination of factors affecting system use and user satisfaction. Journal of Information Management, 33, 2, 367-377.
 4. Fan T., Chang X., Gu C., Yi J. Deng S., 2014. Benefits of RFID Technology for Reducing Inventory Shrinkage, International Journal of Production Economics, 147, 659-665.
 5. James C.C., Chen-Huan C., PoTsang B.H., 2013. Supply chain management with lean production and RFID application: A case study. Expert Systems with Applications, 40, 3389-3397.
 6. Janke M., Thorne K., Rimmele T., Lubbe T., 2007. ReiCo Spedition focuses RFID on the backtracking of food. Log Forum 3, 1, 3.
 7. Liu S, Zhang D, Zhang R., Liu B., 2013. Analysis on RFID operation strategies of organic food retailer, Food Control, 33, 461-466.
 8. Rouwenhorst B., Reuter B., Stockrahm V., Houtum G.J., Mantel R.J., Zijm W.H.M., 2000. Warehouse design and control: Framework and literature review, European Journal of Operational Research, 122, 3, 515-533.
 9. Sarac A., Absi N., Dauzere-Peres S., 2008, A simulation approach to evaluate the impact of introducing RFID technologies in a three-level supply chain" Proceedings of the 2008 winter simulation conference, 2741-2749.
 10. Schultze M., Lange M., Sonntag H., 2006. Opera-optimization of the timber supply chain. Log Forum, 2, 1, 5.
 11. Spekman R.E., Sweeney II P.J., 2006. RFID: from concept to implementation. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 36, 1, 736-753.
 12. Sulaiman S., Umar U.A., Tang S.H., Fatchurrohman N., 2012. Application of Radio Frequency Identification (RFID) in Manufacturing in Malaysia. Procedia Engineering, 50, 697-706.
 13. Wang H., Chen S., Xie Y., 2010. An RFID-based digital warehouse management system in the tobacco industry: a case study. International Journal of Production Research, 48, 9, 2513-2548.
 14. Zhu X., Mukhopadhyay S.K., Kurata H., 2012. A review of RFID technology and its managerial applications in different industries. Journal of Engineering and Technology Management, 29, 1, 152-167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu