BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konnończuk Wojciech (Fundacja im. Stefana Batorego)
Tytuł
Stosunki UE-Rosja przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie Układu o partnerstwie i współpracy
EU-Russia Relations before Starting Negotiations on New Partnership and Cooperation Agreement
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2007, nr 1 (182), s. 9-14, tab.
Słowa kluczowe
Współpraca międzynarodowa, Współpraca gospodarcza, Wymiana handlowa, Umowa handlowa
International cooperation, Economic cooperation, Trade exchange, Trade agreement
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Rosja
Russia
Abstrakt
W listopadzie 2007 r. upływa termin obowiązywania Układu o partnerstwie i współpracy (Partnership and Cooperation Agreement - PCA) między Unią Europejską i Rosją. Finowie, którzy przewodniczyli Radzie UE w drugiej połowie 2006 r., planowali, że w końcu 2006 r. rozpoczną się rozmowy o nowej umowie unijno-rosyjskiej, jednak Polska zablokowała przyjęcie mandatu negocjacyjnego, uzależniając jego akceptację od zniesienia rosyjskiego embarga na eksport polskich produktów mięsnych i roślinnych. Spór Polski i Rosji przeniesiony na forum unijne nie powinien jednak przysłaniać rzeczywistego obrazu stosunków UE-Rosja. Wbrew optymistycznym deklaracjom z obu stron i pomimo przyjęcia w ostatnich latach bardzo ambitnego programu współpracy i rozbudowanych form dialogu, w stosunkach unijno-rosyjskich jest dzisiaj kryzys. Polsko-rosyjski konflikt handlowy jest więc tylko pobocznym elementem znacznie szerszego problemu i ma większe znaczenie dla stosunków dwustronnych Polski z Rosją niż dla relacji Unii z Rosją. W ciągu ostatnich kilkunastu lat stosunki unijno-rosyjskie przeszły znaczną ewolucję. Zmieniła się również sytuacja wewnątrz Unii i w samej Rosji, która stała się jednym z najważniejszych i prawdopodobnie najtrudniejszych partnerów międzynarodowych Brukseli. Aby lepiej zrozumieć dzisiejsze relacje UE-Rosja warto dokonać krótkiej retrospekcji i przypomnieć najważniejsze dokumenty przyjęte przez strony w ostatnich latach. (fragment tekstu)

The Partnership and Cooperation Agreement (PCA), the basic document regulating the EU-Russia relations, will expire in November 2007. Finnish Presidency planned that negotiations on a new agreement would start by the end of 2006 but Poland vetoed the EU mandate. Warsaw expects Russia to lift ban on imports of Polish meat and vegetables. Polish-Russian dispute transferred on the EU forum should not overshadow a true picture of EU-Russia relations. Despite of the both sides' optimistic declarations, adoption in the last few years very ambitious program of cooperation and advanced forms of dialogue their relations are in crisis nowadays. The key problem for further development of cooperation is a different perception of aims and shape of common relations. Model of future EU-Russia relations seen by Brussels envisages de facto limited Russia integration with the EU. Moscow sees it in a very different way and the main point Russia highlights is the equality of both sides. According to Russia, the cooperation with the EU should first of all emphasize a Russian special role in the international arena and lead to the strengthening of its great power status. Consequently, EU-Russia negotiations on the "PCA 2" seem to be long and uneasy what allows to predict that the new agreement will not come into force earlier than in next three-five years. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Borko, Otnoszienija Rossii i Jewropiejskogo Sojuza: tiekuszczije probliemy i dal'nije gorizonty, w: J. Borko, D. Baturina (red.), Jewropiejskij Sojuz na porogie XXI wieka, Moskwa, 2001, s. 364
 2. Agreement on Partnership and Cooperation, art. 1, http://ec.europa.eu/comm/external_relations/ceeca/pca/pca_russia.pdf
 3. Stratiegija razwitija otnoszienij Rossijskoj Eiedieracii s Jewropiejskim sojuzom na sriedniesrocznuju pierspiektiwu (2000-2010 gody), http://www.delrus.cec.eu.int/ru/p_320.htm
 4. The Common European Economic Space. Concept Paper, 6.11.2003, Rzym, http://www.delrus.cec.eu.int/en/p_402.htm
 5. Bordaczow, T. Romanowa, Model' na wyrost, "Rossija w Globarnoj Politikie" 2003, nr 1
 6. M. Emerson, M. Vahl, S. Woolcock, Navigating by the Stars. Nowary the European Economic Area and the European Union, Brussels 2002, ss. 19-28
 7. M. Menkiszak, Rosja wobec Unii Europejskiej: kryzys "strategicznego partnerstwa", Prace OSW nr 22, Warszawa 2006, s. 18
 8. W. Mau, W. Nowikow, Ob Ekonomiczieskoj stratiegii Rossii w ob'jediennoj Jewropie, "Nieprykosnowiennyj zapas. Diebaty o politikie i kulturie" 2003, nr 4
 9. W Nowikow, Obszczieje jewropiejskoje ekonomiczieskoje prostranstwo: prostranstwo wybora iii wybór prostranstwa, "Ekowiest" 2002, nr 2, s. 500-501
 10. D. Daniłow, Konkurs dizajnierow wmiesto diałoga, "Niezawisimaja Gazieta" z 15 listopada 2004
 11. "Rzeczpospolita" z 14.11.2006
 12. W. Putin, Rosja należy do Europy, "Dziennik", 22.11.2006
 13. W. Cziżow, Wsietb'jemljuszczieje strategiczieskoje partnerstwo kak cel', "Niezawisimaja Gazieta", 23.10.2006
 14. N. Arbatova, The Russia and the EU 2007 Quandry, w: M. Emerson (red.), The Elephant and the Bear Try Again. Options fora NewAgrement between the EU and Russia, Brussels 2006, s. 45
 15. Charles Grant, What to do about Russia, "Guardian" z 22 października 2006
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu