BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaliszuk Ewa
Tytuł
Nowe zasady udzielania pomocy publicznej o niewielkich rozmiarach
New De minimis Regulation
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2007, nr 1 (182), s. 25-33, tab.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Regulacje prawne, Pomoc de minimis, Prawo rzymskie
Public aid, Legal regulations, De minimis aid, Roman law
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W styczniu 2007 r. weszły w życie nowe zasady udzielania publicznej pomocy de minimis (mała pomoc, pomoc bagatelna). Pomoc ta nie wymaga zgłoszenia i akceptacji Komisji Europejskiej. Zgodnie bowiem z zasadą prawa rzymskiego de minimis non curat lex (prawo nie troszczy się o drobiazgi), pomoc o niewielkich rozmiarach nie powoduje naruszenia konkurencji na rynku. Najważniejsze zmiany w przepisach to podwojenie kwoty pomocy, której można udzielać na podstawie tej zasady, oraz poszerzenie katalogu potencjalnych beneficjentów. Wprowadzone zmiany są częścią reformy podjętej przez Komisję Europejską w 2005 r. w celu dostosowania zasad przyznawania pomocy ze środków publicznych do sytuacji gospodarczej krajów Unii Europejskiej oraz zobowiązań międzynarodowych Unii, wynikających z uczestnictwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Ważnym elementem reformy jest zmiana przepisów w transporcie, rolnictwie i rybołówstwie. W rolnictwie dąży się do zróżnicowania zasad przyznawania pomocy w zależności od tego, czy otrzymują ją rolnicy, czy też przedsiębiorstwa, zajmujące się przetwórstwem lub sprzedażą produktów rolnych. W tym drugim przypadku świadczenie pomocy ze środków publicznych ma się odbywać na zasadach obowiązujących w przemyśle. (fragment tekstu)

The Council Regulation (EC) 1998/2006, which entered into force on 1 January 2007, exempts more small subsidies from the notification obligation under EC Treaty state aid rules. Due to the inflation and GDP growth in the EU the ceiling of the de minimis aid has been raised from €100,000 to €200,000. According to the new regulation, financial support not exceeding this amount over a period of 3 years in favour of a given company is deemed to have no substantial effect on competition and trade between Member States, and therefore not to constitute state aid. The new regulation extends the scope of application to the transport sector (the ceiling limited to €100 000) and, under certain conditions, the marketing and processing of agricultural products. The scope of the de minimis rule is limited to transparent types of aid, for which it is possible to determine in advance a precise aid amount they include. In Poland there is a great interest in subsidies which do not require a prior notification to the Commission. The amount of aid granted under de minimis rule has been steadily growing. In 2005 it constituted 162,5 million euro (ca 12% of the total state aid granted in Poland). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Plan działania w zakresie pomocy państwa: "Mniejsza i lepiej ukierunkowana pomoc państwa: mapa drogowa dla reformy pomocy państwa w latach 2005-2009", przedłożony do publicznej konsultacji 7.06.2005 r.
  2. E. Kaliszuk, Reguły udzielania pomocy publicznej w: Unia Europejska, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, IKCHZ, Warszawa 2004, s. 125-143
  3. . European Commission, Community rules on state aid. Vademecum, 2003
  4. UOKiK, Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 roku, grudzień 2006, s. 3 oraz Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 roku, listopad 2005, s. 17
  5. UOKiK, Sprawozdanie z działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumpcji za 2005 r., 2006
  6. J. Szlachta, Wnioski dla Polski wynikające z raportu kohezyjnego Komisji Europejskiej "Nowe partnerstwo dla spójności. Konwergencja, konkurencyjność, współ-praca. Trzeci raport na temat spójności gospodarczej i społecznej", Luksemburg 2004, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa, maj 2004 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu