BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bernatowicz Łukasz
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne z punktu widzenia doświadczeń strony prywatnej
Experience of Polish Entrepreneurs in Cooperation with Public Institutions under the Public-private Partnership
Źródło
Studia BAS, 2014, nr 3 (39), s. 213-232, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Partnerstwo publiczno-prywatne
Słowa kluczowe
Inwestycje publiczne, Finansowanie projektów, Partnerstwo strategiczne, Ryzyko finansowe
Public investment, Projects financing, Strategic partnership, Financial risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie podstaw funkcjonowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, omówienie jego głównych zalet i wad, a w szczególności przedstawienie podejścia jednostek prywatnych, tj. przedsiębiorców, do możliwości prowadzenia inwestycji właśnie w przedmiotowej formule. Analiza poziomu wiedzy, zainteresowania oraz stopnia doświadczenia przedsiębiorców w zakresie PPP może pozwolić na udoskonalenie omawianej instytucji. Z opracowania tego czerpać powinny jednak również podmioty publiczne, którym uwidocznić ono powinno popełniane przez nie błędy. Możliwości płynące z formuły PPP są na tyle atrakcyjne i - w dobie coraz trudniejszej sytuacji jednostek publicznych - pożądane, że grzechem byłoby nie korzystać z nich w maksymalnym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The article describes the experience of Polish entrepreneurs in cooperation with public entities under the public-private partnership. It begins with a general overview of the history and main features of the public-private partnership. Next, the author presents selected issues related to its legal regulations and functioning. The final section focuses on practical benefits and barriers in using public-private partnership by entrepreneurs, as well as their general knowledge in this field.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Baza projektów Centrum PPP, www.pppbaza.pl.
  2. Brzozowska K., Partnerstwo publiczno-prywatne. Przesłanki, możliwości, bariery, CeDeWu.PL, Warszawa 2006.
  3. Grupa robocza PriceWaterhouseCoopers, Mapa barier rozwoju projektów PPP w Polsce w ocenie partnerów biznesowych, Warszawa 2013.
  4. Herbst I., Jagusztyn-Krynicki T., Raport z badania rynku PPP wśród przedsiębiorców, firm doradczych i instytucji finansowych, sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów partnerstwa publiczno-prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, Warszawa 2013.
  5. Herbst I., Jadach-Sepioło A., Korczyński T., Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w Polsce, Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Warszawa 2013.
  6. Herbst I., Jadach-Sepioło A., Marczewska E., Raport z badania wśród polskich przedsiębiorców, PARP, Warszawa 2012.
  7. Kijowski D.R., Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Temida 2, Białystok 2000.
  8. Partnerstwo publiczno-prywatne. Poradnik, Korbus B. (red.), Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2010.
  9. Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie roli EBI w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) i wpływu PPP na wzrost, ECO /143 PPP, Bruksela 2005.
  10. Public-Private Partnerships: Mobilizing Resources of Achieve Public Helath Goals. Raport samorządowy PPP, wydanie specjalne "Forum PPP", nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0658
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu