BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ankiel-Homa Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wyznaczniki wartości informacyjnej opakowań produktów mleczarskich
Determinants of Information Value of Milk Product's Packages
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 313-319, tab.
Słowa kluczowe
Informacja, Informacyjna funkcja opakowania, Opakowania, Mleko
Information, Information function of packaging, Packaging, Milk
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wartość informacyjna opakowań produktów to obligatoryjne i fakultatywne informacje, które są umieszczone na opakowaniu lub na etykiecie, która stanowi integralną część produktu. Informacje umieszczone na opakowaniu są zakodowane w postaci znaków językowych i grafiki. Opakowanie jest nośnikiem ogromnej ilości znaków, więc można przyjąć, że nie wszystkie są postrzegane i oceniane przez konsumentów w procesie zakupu. W pracy przedstawiono ocenę informacji umieszczonych na opakowaniach produktów konsumenckich (na przykładzie produktów mleczarskich), które wpływają na postawy i decyzje zakupowe konsumentów. Ponadto, ustalenie kluczowych wyznaczników wartości informacyjnej opakowań jest niezbędne do niwelowania asymetrii informacji po stronie konsumenta.(abstrakt oryginalny)

The value of individual product packaging information are mandatory and optional information provided on the packaging or on a label which is an integral part of the package. The information provided on the packaging are encoded in the form of linguistic signs and graphics. Packaging is a carrier of a huge number of characters, so it can be assumed that not all are seen and evaluated by consumers in the purchasing process. This paper presents an evaluation of the information of individual packages of consumer products (for example, dairy products) affect the attitudes and purchase decisions of consumers. In addition, the selection of key assumptions presented signs and codes to help mitigate asymmetric information to the consumer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Szymczak, Wpływ warstwy wizualnej opakowań jednostkowych na decyzje nabywcze, [w]: B. Sojkin (red.), Wprowadzanie nowego produktu na rynek, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Poznań 2003;
 2. J. Szymczak, M. Ankiel-Homa, Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007;
 3. O. Ampuero, N. Vila, Consumer Perceptions of Product Packaging, "Journal of Consumer Marketing‖ 2006, No. 23 (2), s. 100-112;
 4. C. Klapish, Feminina Identity and Mass Communication: A Semiotic Analysis of Femine Products and Packaging, "Semiotica‖ 1995, 104 (1/2), s. 99-117;
 5. R. Rettie, C. Brewer, The Verbal and Visual Components of Package Design, "Journal of Brand Management‖ 2000, No. 9 (1), s. 56-70;
 6. B. Rundh, Packaging Design: Creating Competitive Advantage with Product Packaging, "British Food Journal‖ 2009, Vol. 111, No. 9, s. 988-1002;
 7. I.-E. Ogba, R. Johnson, How Packaging Affects the Product Preferences of Children and the Buyer Behaviour of Their Parents in the Food Industry, "Young Consumers: Insight and Ideas for Responsible Marketers‖, Vol. 11, Issue 1, s. 77-89;
 8. I. Sorvali, Information Given on Bread Packages, "International Summer Institute for Semiotics and Structural Studies‖ 2000, Imatra, Finland, s. 280-304;
 9. R.L. Underwood, N.M. Klein, Packaging as a Brand Communication: Effects of Product Pictures on Consumer Responses to the Package and Brand, "Journal of Marketing‖ 2002, 10 (4), s. 58-68.
 10. M. Ankiel-Homa, Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo UE, Poznań 2012, s. 10.
 11. J. Szymczak, M. Ankiel-Homa, Opakowanie jednostkowe w działaniach marketingowych przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2007, s. 14-18.
 12. M. Ankiel-Homa, Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo UE, Poznań 2012, s. 39.
 13. M. Ankiel-Homa, Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo UE, Poznań 2012, s. 178-201.
 14. M. Ankiel-Homa, Wartość komunikacyjna opakowań jednostkowych, Wydawnictwo UE, Poznań 2012, s. 22.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu