BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badowska Sylwia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Istota i tożsamość marek lokalnych i globalnych
Essence and Identity of Local and Global Brands
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 320-325, tab.
Słowa kluczowe
Marka, Marka globalna, Budowanie świadomości marki, Konsument
Brand, Global brand, Branding, Consumer
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Marki obecnie są kluczowymi narzędziami w walce o pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw. Marka to dla konsumentów "znak i skrót‖ w podejmowaniu decyzji zakupowych. Współcześni konsumenci wykazują dualność zachowań, tj. jednocześnie preferują marki lokalne, jak i marki globalne. Marki lokalne posiadają siłę płynącą z postrzegania ich jako unikatowych, oryginalnych, dumnie reprezentujących lokalne rynki. Marki globalne to marki powszechnie akceptowane, funkcjonując na wielu rynkach odpowiadają na uniwersalne potrzeby konsumentów-globalistów. Mając na względzie preferencje nabywców, w procesie budowania marki należy odnosić się do dominującej tożsamości konsumentów (lokalnej/globalnej), podkreślać pożądane przez nich cechy, odzwierciedlać w marce systemy norm i wartości wyznawanych przez poszczególne grupy odbiorców, czy też odbijać charakter, osobowość i postawy konsumentów.(abstrakt oryginalny)

Today, brands play a key role in building the competitive position of companies. A brand is a consumers' ―sign and shortcut‖ in making decisions. Actually, consumers presents duality of behavior, i.e., they simultaneously prefer local brands and global ones. Local brands have the strength that comes from the perception that they are unique, original, proudly representing local markets. Global brand is a brand widely accepted, functioning in many markets, responding to consumers-globalists' universal needs. Having in mind dual consumers' preferences, it is necessary to refer to the dominant identity of consumers (local/global), emphasize their desirable characteristics, reflect the brand systems of norms and values of the different groups of customers, or to present the character, personality and attitudes of consumers to whom the brand is dedicated, in the branding process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ch. Lovelock, J. Writz, Services Marketing - People, Technology, Strategy, Pearson - Prentice Hall, 2007 (6th edition).
 2. G. Hankinson, P. Cowking, Branding in Action, McGraw-Hill, London 1993, s. 10.
 3. L. Garbarski (red.), Marketing. Koncepcja skutecznych działań, PWE, Warszawa 2011, s. 215.
 4. Ph. Kotler, Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 410-411.
 5. Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Rebis, Warszawa, 2009, s. 262-348.
 6. J. Altkorn, Wizualizacja firmy, Instytut Marketingu S.C., Kraków 1999, s. 9.
 7. J.N. Kapferer, The New Strategic Brand Management, Kogan Page, 2007.
 8. N. Hollis, The Global Brand, Palgrave Macmillan, New York 2008, s. 28-125.
 9. M. Merino, S. Gonzalez, Global or Local? Consumers' Perception of Global Brands in Latin America, Latin American Advances in Consumer Research, t. 2, 2008, s. 16.
 10. I.M. Herremans, J.K. Ryans Jr., R. Aggarwal, Linking Advertising and Brand Value, Business Horizons, 2000.
 11. D.N. Bristow, K.C. Schneider, D.K. Schuler, The Brand Dependence Scale: Measuring Consumers' Use of Brand Name to Differentiate among Product Alternatives, "Journal of Product and Brand Management‖ 2000, Vol. 11, s. 343-356.
 12. D.L. Alden, J.E.M. Steenkamp, R. Batra, Brand Positioning through Advertising in Asia, North America, and Europe: The Role of Global Consumer Culture, "Journal of Marketing‖ 1999, Vol. 63, s. 75-87.
 13. J.J. Arnett, The Psychology of Globalization, "American Psychologist‖ 2002, 57 (10), s. 774-783.
 14. R. Holton, Globalization's Cultural Consequences, "Annals of the American Academy of Political and Social Science‖ 2000, 570(4), s. 140-152.
 15. G. Ritzer, Rethinking Globalization: Glocalization/Grobalization And Something/Nothing, "Sociological Theory‖ 2003, 21 (3), s. 193-209.
 16. C.V. Dimofte, J.K. Johansson, I.A. Ronkainen, Cognitive and Affective Reactions of U.S. Consumers to Global Brands, "Journal of International Marketing‖ 2008, 16 (4), s. 118.
 17. G. Ger, Localizing in the Global Village. Local Firms Competing in Global Markets, "California Management Review‖ 1999, 41 (4), s. 64-83.
 18. D.B. Holt, What Becomes an Icon Most?, "Harvard Business Review‖ 2003, March, 81, s. 43-49.
 19. J.E.M. Steenkamp, R. Batra, D.L. Alden, How Perceived Brand Globalness Creates Brand Value, "Journal of International Business Studies‖ 2003, 34 (1), s. 53-65.
 20. C.J. Torelli, H. Tat Keh, C.Y. Chiu, Cultural Symbolism of Brands, [w:] B. Loken, R. Ahluwalia, M.J. Houston (red.), Contemporary Branding Issues. A Research Perspective, Psychology Press, London 2008.
 21. J. Kapferer, Is there really No hope for local brands?, "Journal of Brand Management‖ 2002, 9 (3), s. 163-170.
 22. M. Angowski, Strategie marki regionalnej jako element kształtowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu‖, t. 10, (4), s. 9-14.
 23. J.K. Johansson, I.A. Ronkainen, The esteem of Global Brands, "Journal of Brand Management‖ 2005, 12 (5), s. 339-354.
 24. W. Konstanty, Cechy i potencjał marek globalnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie‖ 2011, t. 871, s. 181-192.
 25. A. Özsomer, The Interplay Between Global and Local Brands. A Closer Look at Perceived Brand Globalness and Local Iconness, "Journal of International Marketing, American Marketing Association‖ 2012, Vol. 20, No. 2, s. 72-95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu