BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boguszewicz-Kreft Monika (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Efekt kraju pochodzenia w usługach edukacyjnych
Country Image Effects in Education Services
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 332-337
Słowa kluczowe
Marketing usług, Edukacja, Szkolnictwo wyższe
Service marketing, Education, Higher education
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Jedno z najszerzej analizowanych zjawisk w literaturze marketingu międzynarodowego i zachowań konsumentów jakim jest efekt kraju pochodzenia (country-of-origin effect) jest w niewielkim stopniu zbadany w kontekście usług edukacji wyższej. Znaczenie międzynarodowego handlu w tym obszarze badawczym rośnie przejawiając się z jednej strony rosnącym popytem ze strony osób podejmujących naukę na zagranicznych uczelniach, z drugiej zaś dużą konkurencją instytucji pragnących pozyskiwać takich studentów. Celem artykułu jest przedstawienie dorobku teoretycznego i badawczego dotyczącego COO w międzynarodowych usługach wyższej edukacji na podstawie dostępnej literatury przedmiotu oraz wskazanie luk i problemów badawczych, które mogłyby być przedmiotem dalszych analiz.(abstrakt oryginalny)

The country-of-origin (COO) effect has been one of the most widely analyzed phenomena in the international marketing and consumer behavior literatures. However, it is scarcely researched in the context of higher education services. The importance of international trade in this field is growing which manifests itself by increasing demand from people who undertake studies at foreign universities and strong competitions between institutions which would like to attract such students. The purpose of this paper is to present the theoretical and empirical achievements in the field of COO in the international services of higher education based on the available literature of the subject, indicate gaps and propose future research problems.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.A. Peterson, A.J. P. Jolibert, A Meta-Analysis of Country-of-Origin Effects, "Journal of International Business Studies‖ 1995, Vol. 26, No. 4, s. 83-101.
 2. R.G. Javalgi, B.D. Cutler, W. Winans, At Your Service! Does Country of Origin Research Apply to Services, "Journal of Services Marketing‖ 2001, Vol. 15, No. 6/7, s. 565-582.
 3. J. Sze Yin Ho, Y. Sok Foon, Internationalizing Higher Education: The Effect of Country-of-Origin on the Evaluation of Service Quality, "Communications of the IBIMA‖ 2012, Vol. 2012, s. 3-54;
 4. S.C. Morrish, C. Lee, Country of Origin as a Source of Sustainable Competitive Advantage: The Case for International Higher Education Institutions in New Zealand, "Journal of Strategic Marketing‖ 2011, Vol. 19, Issue 6, s. 517-529.
 5. R. Arambewela, J. Hall, A Comparative Analysis of International Education Satisfaction Using SERVQUAL, "Journal of Services Research‖ 2006, special Issue, Vol. 6, No. 6, s. 141-163.
 6. J.M. Cubillo, J. Sánchez, J. Cerviño, International Students' Decision-Making Process, "The International Journal of Educational Management‖2006, 20, s. 101-115
 7. A. Figiel, 2004, za: K. Liczmańska, Efekt kraju pochodzenia produktu a decyzje nabywcze konsumentów sektora alkoholi wysoko procentowych, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE3/14Liczmanska.pdf [dostęp: 1.07.2013].
 8. T. Sikora, Znaczenie efektu kraju pochodzenia dla komunikacji w biznesie międzynarodowym, "Zeszyty Naukowe SGH‖ 2008, s. 173-194,
 9. G. Balabanis, A. Diamantopoulos, Gains and Losses from the Misperception of Brand Origin: The Role of Brand Strength and Country-of-Origin Image, "Journal of International Marketing‖ 2011, June, Vol. 19, Issue 2, s. 95-116
 10. J. M. Pharr, Synthesizing Country-of-Origin Research from the Last Decade: Is the Concept Still Salient in an Era Of Global Brands?, "Journal of Marketing Theory & Practice‖ 2005, 13 (4);
 11. S. Rezvani i inni, A Conceptual Study on the Country of Origin Effect on Consumer Purchase Intention, "Asian Social Science‖ 2012, Vol. 8, No. 12, s. 205-215.
 12. J.B. Berentzen i inni, Does ―Made in ...‖ also Apply to Services? An Empirical Assessment of the Country-of-Origin Effect in Service Settings, "Journal of Relationship Marketing‖ 2008, 7(4), s. 391-405.
 13. M. Laroche i inni, The Influence of Country Image Structure on Consumer Evaluations of Foreign Products, "International Marketing Review‖ 2005, Vol. 22/1, s. 96-115.
 14. A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 24-27.
 15. A. Bourke, A Model of the Determinants of International Trade in Higher Education, "The Service Industries Journal‖, January 2000,2001, s. 110-138.
 16. N. Srikatanyoo, J. Gnoth, Country Image and International Tertiary Education, "Journal of Brand Management‖ 2002,November, 10 (2), s. 139-146.
 17. C.L. McCalman, Being an Interculturally Competent Instructor in the United States: Issues of Classroom Dynamics and Appropriateness, and Recommendations for International Instructors, "New Directions for Teaching and Learning‖ 2007, Sum, No. 110, s. 65-74.
 18. D. Grace, A. O'Cass, Brand Associations: Looking through the Eye of the Beholder, "Qualitative Market Research‖2002, 5 (2), s. 96-111.
 19. L. Nicolescu, The Analysis of Conceptual Tools for the Study of Country of Origin Effect for Hybrid Offerings, "Management & Marketing‖ 2012, 7 (1), s. 3-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu