BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tubis Agnieszka (Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu)
Tytuł
Organizacja dostaw do sieci handlowych. Współpraca producentów z dużymi detalistami
Delivery Organization to Trading Networks. Cooperation Between Manufacturers and Big Retailers
Die Lieferungorganisation zu den Handelsnetz-Werken
Źródło
LogForum, 2006, vol. 2, nr 1, 8 s., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kanały dystrybucji, Sieci handlowe, Współpraca
Distribution channels, Chain stores, Cooperation
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Obserwacje funkcjonowania handlu w Polsce wskazują wyraźnie, że coraz większą rolę odgrywają w nim sieci handlowe. Dynamiczny wzrost obrotów w sieciach nie pozostaje bez wpływu na relacje między sieciami i producentami. Dla producentów produktów szybkiego obrotu (FMCG) sieci stały się głównym kanałem dystrybucji. Ich udział w realizowanej sprzedaży detalicznej jest na tyle duży, iż producent FMCG niekorzystający z Nowoczesnych Kanałów Dystrybucji ryzykuje swoją dalszą egzystencją na obsługiwanym rynku. Znaczenie kontaktów z sieciami dostrzegają również inni producenci, czego dowodem jest wyodrębnianie w działach sprzedaży specjalnych komórek odpowiedzialnych jedynie za obsługę klientów kluczowych, wśród których podstawową grupę tworzą sieci handlowe. W prezentowanym artykule zostały przedstawione przykłady zasad obsługi klientów sieciowych stosowanych przez producentów różnych sektorów. (abstrakt oryginalny)

Recently observing trading networks in Poland we can see that the role of this kind of companies has magnified. Dynamic increase of trade turnover has also influenced the relationship between trading networks and manufacturers. For the producers of fast moving consumer goods (FMCG) trading companies organized as networks has become their main distribution channel. Their share in the segment of retailer sales is so large that a FMCG manufacturer who doesn't cooperate with the trading network takes a great risk of his further existence in the market. Other manufacturers have also noticed great significance of good relationships with trading networks. Many of them create special sections only responsible for core customers' service that are mainly trading companies. The article presents examples of network customers' service in manufacturers operating in various lines of business. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Klajda M., 2004, Motywy wyboru miejsca zakupów. Co dzisiaj działa na klienta? Materiały z Międzynarodowej Konferencji Forum Handlu Detalicznego BestShop 2004, Warszawa.
  2. Kłosiewicz-Górecka U., 2004, Współpraca producentów i przedsiębiorstw handlowych, Logistyka 3, 12 -16.
  3. Łupicka-Szudrowicz A., 2004, Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
  4. Maleszy P., Chodura P., Wielgosz A., Kopański M., 2004, Możliwość aliansu producentów FMCG na rynku polskim, Praca magisterska na studiach MBA UW, Warszawa.
  5. Pfohl H. C., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, ILiM, Poznań 2001.
  6. Pokorska B., Maleszy E., 2002, Koncentracja i integracja w handlu wewnętrznym, PWE, Warszawa.
  7. Szafraniec G., 2004, Co dalej z polskim handlem. Podgląd 01.11.2004, www.wiadomoscihandlowe.com.pl/handel/id,1241.html.
  8. Komunikat z badań Centrum Badania Opinii Społecznej BS/172/2004, 2004, Warszawa,, www.cebos.pl.
  9. Rankingu 100 najbardziej cenionych marek polskich i zagranicznych, 2004, Wprost nr 1118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu