BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jerzak Michał A. (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości restytucji rynku rodzimych roślin strączkowych na cele paszowe w Polsce
The Possibility of Market Restoration of Native Legumes for Fodder Purposes in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 104-109, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja roślinna
Agriculture, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była identyfikacja obecnego stanu krajowego rynku rodzimych roślin strączkowych, a także wskazanie głównych ograniczeń w jego rozwoju. Osiągnięcie założonego celu wymagało przeprowadzenia badań dotyczących silnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń rynku rodzimych roślin strączkowych w Polsce. W badanych latach obserwowano systematyczne zwiększanie powierzchni upraw roślin strączkowych pastewnych, jednak nie powodowało to wzrostu wielkości produkcji tego surowca. Wskazano na konkurencję ze strony rynku soi, jako produktu substytucyjnego, a także na występowanie rozproszenia terytorialnego, małej skali produkcji tego surowca i brak płynności obrotu. Uznano, że są to czynniki, które doprowadziły do marginalizacji krajowego rynku rodzimych roślin strączkowych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the current state of the domestic market of legume native and an indication of the main limitations in its development. To attain the required carry out research into strengths and weaknesses, and the opportunities and threats of native legumes market in Poland. It concluded that over the years there has been a systematic increase of area planted fodder legumes, however, do not increase the volume of production of the raw material. Pointed to competition from the soybean market as a product substitution, as well as the occurrence of, among other things: territorial dispersion, small scale production of the raw material and the lack of liquidity on the market. It was recognized that these are the factors that led to the marginalization of the domestic market of native legumes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwińska-Kayzer D. 2013: Kondycja przedsiębiorstw branży paszowej w Polsce jako element infrastruktury rynku roślin strączkowych, Materiały konferencyjne pt. Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach, Opalenica 10.12.2013.
  2. Florek J. 2013: Wielkość produkcji i opłacalność rodzimych roślin strączkowych w Polsce, Materiały konferencyjne pt. Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach, Opalenica 10.12.2013.
  3. Święcicki W., Szukała J., Mikulski W., Jerzak M. 2007: Możliwość zastąpienia białka śruty sojowej krajowymi surowcami, Zesz. Prob. Post. Nauk Rol., 522, 515-521.
  4. Rynek pasz. Stan i perspektywa. 2012: IERiGŻ-PIB, nr 31.
  5. Rocznik statystyczny. 2012: GUS, Warszawa.
  6. Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach. 2011: Uchwała Rady Ministrów z sierpnia 2011 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2011-2015, Warszawa.
  7. Wyniki produkcji roślinnej w 2004-2012. 2004-2012: GUS, www.stat.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu