BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Instrumenty konkurowania podmiotów gospodarczych użytkujących grunty z zasobu własności rolnej skarbu państwa
Instruments of Competition Utylising by Agricultural Businesses Using of the Agricultural Property Resources of the State Treasury
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 110-114, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Grunty rolne, Dzierżawa gruntów, Instrumenty konkurencji, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa
Arable land, Land lease, Instruments of competition, Agricultural Property Agency of the State Treasury
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była identyfikacja i ocena instrumentów konkurowania stosowanych przez podmioty użytkujące grunty z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP). Badania ankietowe przeprowadzono wśród 87 gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Określono znaczenie poszczególnych instrumentów konkurowania dla całej badanej populacji oraz w zależności od wielkości gospodarstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że najważniejszymi instrumentami konkurowania gospodarstw rolniczych wykorzystujących grunty z ZWRSP były cena i jakość produktu. Kwestie związane z wykorzystywaniem jakości produktów w walce konkurencyjnej były wyraźniej akcentowane przez właścicieli bardzo dużych gospodarstw (kolejnymi były warunki płatności oraz wizerunek firmy). Cena wśród tych podmiotów była także istotnym instrumentem konkurowania, ale jako uzupełnienie pozacenowych czynników konkurencyjności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify and evaluate instruments of competition applied by agricultural businesses using the Agricultural Property Resources Of The State Treasury. A survey was conducted among 87 farms located in the province of Warmia and Mazury. The analysis shows that the most important instruments of competition were the price and the quality of the product. The use of instruments related to the quality of the products was often indicated by the owners of very large farms. Among these entities, an important instrument of competition was the price, but as a complement to non-price competitiveness factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gębczyński M. 2006: Zarządzanie zasobami ludzkimi a konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego, Zesz. Nauk. Politechniki Śląskiej, seria "Organizacja i Zarządzanie", 34, 63-72.
 2. Glabiszewski W. 2004: Kształtowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, 4, 14-21.
 3. Goraj L., Sikorska M.A., Chmielewska B., Karwat-Woźniak B., Szczepaniak I., Drożdż J., Mańko S., Płonka R., Tarasiuk R. 2011: Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej, Ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do Roku 2020, Warszawa.
 4. Gorynia M., Jankowska B. 2008: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 5. Grabska A. 2003: Instrumenty konkurowania a trwałość przewagi konkurencyjnej, [w:] K. Piech, G. Szczodrowski (red.), Przemiany i perspektywy polskich przedsiębiorstw w dobie integracji z Unią Europejską, T. 2, Instytut Wiedzy, Warszawa.
 6. Józwiak W., Kagan A., Mirkowska Z. 2012: Innowacje w polskich gospodarstwach rolnych. Zakres ich wdrażania i znaczenie, Zag. Ekon. Rol., 3(332).
 7. Lichorowicz A. 2010: Potrzeba prawnego uregulowania dzierżawy rolnej w Polsce (na podstawie doświadczeń krajów Unii Europejskiej), Przegląd Prawa Rolnego, 2/7. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 8. Pierścionek Z. 2008: Rynkowe oraz zasobowe strategie konkurencji, [w:] A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 9. Roszyk-Kowalska G. 2006: Przewaga konkurencyjna w aspekcie kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa, [w:] P. Płoszajski, G. Bełza (red.), Wybory strategiczne firm: nowe instrumenty analizy i wdrażania, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 10. Sobczak I. 2003: Wpływ sfery logistyki na konkurencyjność przedsiębiorstw w aspekcie globalizacji otoczenia, [w:] T.Bernat (red.), Problemy globalizacji gospodarki, PWN, Szczecin.
 11. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa: Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu