BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska Justyna (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland)
Tytuł
Efficient Consumer Response Concept as a Support for Supply Chain Development
ECR jako koncepcja wspomagająca rozwój łańcucha logistycznego
Źródło
LogForum, 2006, vol. 2, nr 2, 12 s., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Efektywna obsługa klienta, Logistyka, Zarządzanie kategorią, Elektroniczna Wymiana Danych, Zarządzanie bazami danych
Efficient Consumer Response (ECR), Logistics, Category Management, Electronic Data Interchange (EDI), Databases management
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Praca przedstawia koncepcję Efficient Consumer Response (ECR), ukierunkowaną na ciągłe zwiększanie efektywności łańcuchów logistycznych. Głównym celem takiej metody postępowania jest osiągnięcie większej możliwości reakcji na potrzeby klientów przy jednoczesnej redukcji kosztów całego łańcucha dostaw poprzez ścisłą współpracę wszystkich członków tego łańcucha. Warunkiem koniecznym, aby ten model sprawnie funkcjonował, jest zapewnienie przepływu informacji o wysokim poziomie jakości (w sensie: częstości transferu oraz poprawności i trafności przekazywanej informacji) z punktu sprzedaży (konsumenta) poprzez cały łańcuch logistyczny, przy wykorzystaniu standaryzowanych form tego transferu. W ramach powyższego zagadnienia, koncepcja ECR dostarcza metody postępowania usuwające istniejące słabe punktu obecnie stosowanych rozwiązań, które umożliwiają pełną zintegrowaną kooperację w obrębie całego łańcucha dostaw i spełniającą wymagania stawiane przez przedsiębiorstwa w stosunku do przepływu informacji. (abstrakt oryginalny)

The article provides a set of information about Efficient Consumer Response (ECR). ECR is defined as a concept focused on increasing the effectiveness of supply chains. It aims at better responding to consumers' needs at reduced costs along the whole supply chain by close co-operation of all members of the supply chain. Pre-condition for successful ECR is a high-level (in terms of transfer rates and correctness) information flow from the selling point (the consumer) throughout the entire supply chain by using common information standards. With this, the ECR concept provides methods for overcoming existing practical and content-related lacks in sphere of up-to-date solutions for truly integrated co-operation in supply chains and satisfying the huge demand for such knowledge in the companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Coopers & Lybrand, 1996, Efficient Consumer Response - Europe: Value Chain Analysis Project Overview.
  2. http://www.ecrnet.org, January, 2006
  3. ECR Poland Office materials, 2005, Poznań.
  4. Epiq Technologies, 2006, Inc. materials.
  5. ECR Board, 1995, ECR Europe Executive Board Vision Statement.
  6. Gaither, N., 1994, Production and Operations Management. The Dryden Press, London.
  7. Mitchell A., 1997, Efficient Consumer Response, Financial Times Report, London.
  8. Lewandowska J., 2005, a doctor thesis "Determinants and instruments of supply chain effectiveness creation in the FMCG sector", University of Economics, Poznań.
  9. Partnering Group, 1995, Category Management Report. Joint Industry Project on Efficient Consumer Response.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu