BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kijek Tomasz (University of Life Sciences in Lublin, Poland)
Tytuł
Determinants of Open Innovation Adoption - the Case of Polish Food Firms
Determinanty stosowania koncepcji innowacji otwartej - na przykładzie polskich przedsiębiorstw spożywczych
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 137-141, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Otwarte innowacje, Przemysł spożywczy, Innowacje
Open innovation, Food industry, Innovations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel prezentowanego artykułu był dwojaki. Po pierwsze, w części teoretycznej opracowania zaprezentowano koncepcję innowacji otwartej oraz jej determinant, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przemysłu spożywczego. Po drugie, w empirycznej części pracy skoncentrowano się na badaniu czynników warunkujących stosowanie koncepcji innowacji otwartej w polskich przedsiębiorstwach spożywczych. Próba badawcza obejmuje 15 producentów żywności prowadzących działalność na terenie województwa lubelskiego. W badaniu zastosowano model probitowy. Wyniki badań wykazały, że czynnikami stymulującymi przedsiębiorstwa do podejmowania działań kooperacyjnych w zakresie innowacji są możliwości technologiczne oraz orientacja eksportowa. Z kolei, prowadzenie własnej działalności B+R oraz inwestycje w szkolenia pracowników ograniczały skłonność przedsiębiorstw do stosowania koncepcji innowacji otwartej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is twofold. Firstly, an attempt is made to analyze the concept of open innovation and its determinants with particular regard to food industry. Secondly, an investigation of open innovation drivers is conducted, using a small-scale sample of Polish food firms. The sample consists of 15 food producers localized in the Lublin province. The Probit model has been used in the analyses. The results reveal that the level of technology and export orientation are the drivers of co-operation in innovation activities. In turn, expenditures on R&D and employees' training reduce the propensity of enterprises to adopt the open innovation approach. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayona-SáezC., García-Marco T., Sanchez-García M. 2013: The impact of open innovation on innovation performance: the case of Spanish agri-food firms, [in:] M.G. Martinez (ed.), Open innovation in the food and beverage industry, Woodhead Publishing, Philadelphia, 74-96.
 2. Chesbrough H.W 2006: Open innovation: A new paradigm for understanding industrial innovation, [in:] H.W.Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford, 1-12.
 3. Chesbrough H.W. 2003: The era of open innovation, Sloan Management Review, vol. 44, no. 3, 35-41.
 4. Dahlander L., Gann D.M. 2010: How open is innovation? Research Policy, vol. 39, 699-709.
 5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, 2011: GUS, Warszawa, 85-92.
 6. Greene W.H. 2003: Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey, 871-873.
 7. Hatzichronoglou T. 1997: Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECDScience, Technology and Industry Working Papers,http://dx.doi.org/10.1787/134337307632.
 8. Kijek T. 2012: Innovation Capital and Its Measurement, J. Entrep. Manag. Innov., vol. 8, no. 4, 52-68.
 9. Lichtenthaler U., Ernst H. 2006: Attitudes to externally organizing knowledge management tasks: a review, reconsideration and extension of the NIH syndrome, R&D Management, vol. 36, 367-367.
 10. Manning W., Duan N., Rogers W.H. 1987: Monte Carlo evidence on the choice between sample selection and two-part models, J. Econom., vol. 35, 59-82.
 11. Matras-Bolibok A. 2012: Efektywność współpracy przedsiębiorstw w zakresie działalności innowacyjnej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 262, 232-240.
 12. Sarkar S., Costa A.I.A. 2008: Dynamic of open innovation in the food industry, Trends in Food Science & Technology, vol. 19, 574-580.
 13. Schroll A., Mild A. 2012: A critical review of empirical research on open innovation adoption, Journal für Betriebswirtschaft, vol. 62, no. 2, 85-118.
 14. Zakrzewska A. 2012: Wpływ integracji z Unią Europejską na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 12(27), no. 2, 150-159.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu