BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klonowska-Matynia Maria (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Zasoby kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce
Resources of Human Capital on Rural Areas in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 142-146, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał ludzki, Obszary wiejskie, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zróżnicowanie regionalne
Human capital, Rural areas, Social economic development, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto próbę oszacowania zasobów kapitału ludzkiego dla obszarów wiejskich w Polsce oraz ich hierarchii na podstawie wskaźnika zasobów kapitału ludzkiego (WZKL). Poszukiwano odpowiedzi na pytania, jaki jest stan zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce, które regiony charakteryzują się najwyższym, a które najniższym potencjałem kapitału ludzkiego, jakie jest zróżnicowanie badanych obszarów pod względem zasobów kapitału ludzkiego. Wykorzystując dostępną literaturę oraz dane GUS zweryfikowano przyjęte założenia o istnieniu silnego zróżnicowania w zasobach kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to estimate human capital resources on rural areas in Poland based on the human capital indicator. Following questions were formed: What is the state of human capital resources on rural areas in Poland? Which regions posses the highest/ lowest of human capital resources? How are rural areas in Poland diversified in terms of human capital resources? The assumption of differences in the resources of human capital on rural areas in Poland was verified. The available literature, statistical data of the Central Statistical Office, of the BDL (the Bank of Local Data), census data were used to estimate HC resources indicator. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asteriou D., Agiomirgianakis G.M. 2001: Human capital and economic growth. Time series evidence from Greece, J. Politics Modeling, 23, 481-489.
 2. Becker G.S. 1961: Human Capital, New York.
 3. Czarnecki A. 2011: O niewątpliwych pożytkach rozwoju wielofunkcyjnego rolnictwa, [w:] M. Halamska (red.), Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, 85-95.
 4. Domański S.R. 1993: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa, 35.
 5. Domański S.R. 2007: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa, 85.
 6. Engelbrecht, 2001: The role of human capital in economic growth: Some empirical evidence on the‚ Lucas vs. Nelson-Phelps' controversy, Discussion paper no. 01.02, Massey University.
 7. Halamska M., Śpiewak R. 2008: Rozwój wiejski - nowa utopia czy konieczność? [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej. Dylematy i kierunki przemian, IRWIR PAN, Warszawa, 393.
 8. Heffner K. 2007: Rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich. Definicje-Uwarunkowania-Zależności- Czynniki-Skutki. Badania zróżnicowania rozwoju obszarów wiejskich, [w:] A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian, IRWIR PAN, Warszawa.
 9. Heffner K. 2012: Wiejskie rynki pracy w Polsce - kurczące się zasoby czy niewyczerpane rezerwy? [w:] K. Heffner, W. Kamińska (red.), Wiejskie rynki prac - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia, t. CXLV, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 8.
 10. Jones L., Manuelli R. 1990: A Convex Model of Equilibrium Growth: Theory and Policy Implications, J. Polit. Econ., 98, 1008-1038.
 11. Kamińska W., Heffner K. (red.). 2011: Obszary wiejskie, wielofunkcyjność, migracje, nowe wizje rozwoju, Studia KPZK PAN, t. CXXXIII, Warszawa.
 12. Klenow P.J., Rodríguez-Clare A. 2004: Externalities and Growth, [w:] P. Aghion, S. Durlauf (red.), Handbook of Economic Growth, North Holland Press, Amsterdam, December.
 13. Lucas R. 1988: On the mechanics of economic development, J. Monetary Economics, 22, 3.
 14. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. 1992: A contribution to the empirics of economic growth, Quarterly J. Econ., 107, 407-437.
 15. Monitoring environmental progress. 1995: World Bank, A Raport on Work in Progress, Washington D.C.
 16. Nelson R.R., Phelps S. 1966: Investment in humans, technological diffusion and economic growth, Am. Econ. Rev., t. 56/1-2, 69-75.
 17. Nowak L. 1997: Wskaźnik Rozwoju Społecznego miarą rozwoju społeczeństwa, [w:] Raport o rozwoju społecznym Polska 1996, Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa.
 18. Parysek J.J. 2001: Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 19. Rakowska J., Wojewódzka-Wiewiórska A. 2010: Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w Polsce - stan i perspektywy rozwoju w kontekście powiązań funkcjonalnych, Ekspertyza dla MRR, Warszawa.
 20. Sen A.K., Anand S. 1994: Human Development Index: Methodology and Measurement, Occasional Papers, http://hdr.undp.org/en/media/Anand_and_Sen_HDI.pdf.
 21. Shultz T.W. 1975: Education and Economic Growth, University of Chicago Press, Chicago.
 22. Smith A. 1954: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Tom 1, PWN, Warszawa, 3.
 23. Spychalski G. 2005: Mezoekonomiczne aspekty kształtowania rozwoju obszarów wiejskich, IRWIR PAN, Warszawa.
 24. Stanny M. 2013: Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, IRWiR PAN, Warszawa.
 25. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWIR PAN, Warszawa.
 26. Zegar J.S. 2012: Uwarunkowania makroekonomiczne wykorzystania wiejskich zasobów pracy, [w:] K. Heffner, W. Kamińska (red.), Wiejskie rynki pracy - zasoby, aktywizacja, nowe struktury, Studia, t. CXLV, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa, 70-74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu