BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłoczko-Gajewska Anna (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Does the Idea of Thematic Villages Go in Line with the (New) Institutional Economics Approach to Regional Development?
Czy idea wiosek tematycznych jest zbieżna z koncepcją rozwoju regionalnego bazującą na (nowej) ekonomii instytucjonalnej?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 147-152, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia instytucjonalna, Rozwój regionalny
Institutional economics, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono propozycje wspierania rozwoju regionalnego bazujące na teorii ekonomii instytucjonalnej (zarówno nowej, jak i w tradycyjnym ujęciu). Oparto się na literaturze przedmiotu. Zaprezentowano ideę wiosek tematycznych oraz sposób ich tworzenia. Porównano sugerowane metody rozwoju regionu z opisaną metodą rozwoju konkretnych wsi. Na podstawie analiz można wywnioskować, że chociaż konkretne przykłady metod wspierania rozwoju regionu i wsi w wielu przypadkach się różnią, wynikają one z tych samych założeń teoretycznych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents proposals (found in literature) of supporting regional development based on the theory of institutional economics (both original and new approach). The second part contains a description of thematic villages and methods of creating them. Finally, the ideas of supporting regional development and village development are compared. It is concluded that even though practical advice in most of the cases differs between region and village, both approaches are based on the same theoretical assumptions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Amin A. 1999: An Institutionalist perspective on Regional Economic Development, Int. J. Urban Reg. Res., vol. 23, Issue 2, 365-378.
  2. Efendic A., Pugh G., Adnett N. 2011: Institutions and economic performance: A meta-regression analysis, Eur. J. Polit. Econ., 27, 586-599.
  3. Groenewegen J., Spithoven A., van den Berg, A. 2010: Institutional Economics: an Introduction, Palgrave Macmillan.
  4. Idziak W. 2008: Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Wyd. Alta Press, Koszalin.
  5. Kłoczko-Gajewska A. 2013: General characteristics of thematic villages in Poland, Visegrad J. Bioec. Sust. Dev., vol. 2, no. 2, pp. 60-63.
  6. Opper S. 2008: New Institutional Economics and Its Applications in Transition and Developing Economics [in:] E. Brouseau, J.M. Glachant (eds.), New Institutional Economics: a guidebook, Cambridge University Press, Cambridge.
  7. Perepeczko B. 2009: Zmiany ilościowe i jakościowe w rolnictwie a lokalny kapitał społeczny, [w:] E. Psyk- Piotrowska (ed.), Kapitał społeczny. Partycypacja obywatelska. Rozwoj lokalny, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 80-89.
  8. Platteau J.P. 2008: The causes of institutional inefficiency: a development perspective, [w:] E. Brouseau, J.M. Glachant (eds.), New Institutional Economics: a guidebook, Cambridge University Press, Cambridge.
  9. Shirley M.M. 2005: Institutions and Development, [in:] M. Menard, M. Shirley (eds.), Handbook of New Institutional Economics, Springer, Dordrecht.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu