BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalska Aleksandra (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Implementing Eco-Innovations : Determinants and Effects
Wdrażanie innowacji ekologicznych : przesłanki i skutki
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 153-158, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Ekoinnowacje
Innovations, Eco-innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszej części pracy przedstawiono pojęcie ekoinnowacji. Analiza problemu dotyczyła głównie przesłanek i skutków wdrażania innowacji przyjaznych środowisku. Główne determinanty wdrażania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach to regulacje formalno-prawne oraz czynniki o charakterze rynkowym. Warto zachęcać przedsiębiorców do innowacji ekologicznych, gdyż wpisują się one w zasady rozwoju zrównoważonego, który jest jedynym wyjściem w obecnym świecie, w którym szybko wzrasta liczba ludności, nieodwracalnie zmienia się klimat, kurczą się nieodnawialne zasoby, brakuje wody, a środowisko naturalne jest coraz bardziej zdegradowane. Skutki wdrażania ekoinnowacji mogą być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Celem innowacji ekologicznych jest przede wszystkim zmniejszenie negatywnych skutków działalności gospodarczej na środowisko naturalne, choć zgodnie z nowym podejściem, cele ekologiczne mają współgrać z celami ekonomicznymi. Inne konsekwencje wdrażania ekoinnowacji, to m.in.: zmniejszenie lub zwiększenie kosztów produkcji, zmiany wewnątrz organizacji o charakterze kulturowym, społecznym, organizacyjnym, pobudzenie kolejnych innowacji, wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, wejście na nowe rynki, wzrost sprzedaży i poprawa jakości życia konsumentów. (abstrakt oryginalny)

The article aims to analyze the concept of eco-innovations emphasizing the motivations for implementing them, and effects of the eco-innovation process. The author presents the principal definitions of eco-innovations. Various motivations triggering eco-innovations are presented with a focus on regulatory and market factors. Entrepreneurs should be encouraged to adopt eco-innovations because they contribute to sustainable development which is the only way for a world that is challenged by global population growth, climate change, declining non-renewable resource stock, water shortages, and environmental degradation. The effects of eco-innovations can be both positive and negative. The main aim of eco-innovations is to decrease the environmental burdens of entrepreneurial activity. However, a new attitude towards eco-innovations emphasizes the role of economic returns and supplies security. The types of effects of environmentally friendly innovations discussed in the paper include environmental, technological, economic, social, cultural and managerial. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Better policies to support eco-innovation. 2011: OECD Studies on Environmental Innovation, OECD Publishing, Paris.
 2. Council Directive 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control, Official Journal L 257, 10/10/1996 P. 0026-0040.
 3. Fostering innovation for green growth. 2011: OECD Publishing, Paris.
 4. Fussler C., James P. 1996: Driving Eco-Innovation: A Breakthrough Discipline for Innovation and Sustainability, Pitman Publishing, London, 364.
 5. Gallup 2011: Attitudes of European entrepreneurs towards eco-innovation. Analytical report, Flash Eurobarometer, 315.
 6. Horbach J., Rammer C., Rennings K. 2010: Determinants of eco-innovations by type of environmental impact. the role of regulatory push/pull, technology push and market pull, Discussion Paper, no. 11-027, www.econstor.eu, available: 5.5.2014, 3, 20, 21, 26-34.
 7. Hornby A.S. 1980: Oxford advanced learner's dictionary of current English, Oxford University Press, Oxford, 439.
 8. Innowacja na rzecz zrównoważonej przyszłości - Plan działania w zakresie ekoinnowacji (Eco-AP). 2011: Komisja Europejska, Bruksela, COM (2008) 899.
 9. James P. 1997: The sustainability circle: a new tool for product development and design, J. Sustain. Prod. Design, no. 2, 52-57.
 10. Kijek T. 2013: External conditions influencing the implementation of eco-innovations in European enterprises, Annual Set Environ. Protec., vol. 15, 660-667.
 11. Leszczyńska A. 2011: Absorbcja innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 15,35,36.
 12. Marin G., Lotti F. 2013: Drivers and effects of eco-innovations. Using data on eco-patents, Paper to be presented at the 35th DRUID Celebration Conference 2013, Barcelona, Spain, June 17-19, 16, 17.
 13. Rennings K. 2000: Redefining innovation - eco-innovation research and the contribution from ecological economics, Ecological Economics 32, 319-332.
 14. Rennings K., Rammer C. 2010: The impact of regulation-driven environmental innovation on innovtion success and firm performance, ZEW Discussion Papers, no. 10-065, www.econstor.eu, available: 5.5.2014, 4, 28.
 15. Rennings K., Rexhauser S. 2010: Long-term impacts of environmental policy and eco-innovative activities of firms, Discussion Paper no. 10-074, www.econstor.eu, available: 5.5.2014, 2.
 16. Rogers E.M. 1962: Diffusion of innovation, FreePress, New York, 13.
 17. Sustainable manufacturing and eco-innovation. 2009: Framework, Practices and Measurement, Synthesis report, OECD Publishing, Paris, 13-14, 26.
 18. Szpor A., Śniegocki A. 2012: Ekoinnowacje w Polsce. Stan obecny, bariery rozwoju, możliwości wsparcia, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, 3, 5, 10, 11, 12, 19.
 19. The eco-innovation challenge: Pathways to a resource-efficient Europe. 2011: EIO, Eco-Innovation Funded by the European Commission, DG Environment, Brussels.
 20. Towards green growth. 2011: OECD Publishing, Paris.
 21. www.greengrowthknowledge.org
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu