BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kraciński Paweł (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Polski eksport jabłek na tle światowego handlu jabłkami
Polish Export of Apples on the Background of World Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 159-164, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Eksport, Owoce
Foreign trade, Export, Fruit
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wielkość oraz wartość eksportu jabłek z Polski. Zidentyfikowano głównych eksporterów i importerów oraz przeanalizowano tendencję w światowym handlu jabłkami. Zbadano rynki głównych oraz potencjalnych odbiorców polskich owoców i określono konkurencyjność cenową polskich owoców. Analizy objęły lata 2001-2012. Stwierdzono, że w eksporcie jabłek rosło znaczenie państw WNP (szczególnie Rosji), a malało UE-12. Ilościowo rosła sprzedaż do UE-15, ale udział starej UE w strukturze sprzedaży uległ zmniejszeniu. Średnie ceny eksportu owoców z Polski były znacznie niższe niż ceny importu na rynkach Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgi i Niemiec. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes size, value and structure of the export of apples from Poland. Major exporters and importers were identified, and trends in foreign apple trade were analyzed. Markets of the major and potential recipients of the Polish fruit were examined. Price competitiveness of the Polish products was specified. Analysis covered the years 2001-2012. It was found that importance of the CIS countries in the export of apples has been growing, whereas importance of the EU-12 has been decreasing. Quantitatively, sales to the EU-15 have been increasing but participation of the old EU in the structure of sales has decreased. Average prices of export of the Polish fruit were significantly lower than import prices on the markets of Great Britain, Holland, Belgium and Germany. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Centrum Analityczne Administracji Celnej (CAAC). 2001-2012: Dane niepublikowane.
  2. Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego (CIHZ). 2001-2012: Dane niepublikowane.
  3. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi stan i perspektywy. 2001-2013: Analizy rynkowe, IERiGŻ, Warszawa.
  4. Nosecka B., Bugał A., Paszko D., Zaremba Ł. 2012: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 10-13.
  5. Roczniki statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej z lat 2001-2012. 2002-2013: GUS, Warszawa.
  6. UN Comtrade, http://comtrade.un.org/db, data odczytu: luty 2014.
  7. Wasilewski A., Chmielewska B., Gospodarowicz M., Roszkowska-Mądra B., Siemiński P. 2012: Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 86-89.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu