BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędruchniewicz Andrzej (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Cykl koniunkturalny w teorii szkoły austriackiej
Business Cycle from the Perspective of the Austrian Theory
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 122, s. 37-58, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Private equity, Inwestor instytucjonalny, Cykl koniunkturalny, Austriacka szkoła ekonomii
Private equity, Institutional investors, Business cycles, Austrian School
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Podstawą teorii cyklu koniunkturalnego szkoły austriackiej jest teoria kapitału Böhm-Bawerka. Jest ona oparta na czasowej strukturze produkcji. Oznacza to, że wyprodukowanie każdego dobra wymaga odpowiedniej ilości czasu, w zależności od stopnia skomplikowania dobra. Do produkcji wykorzystywane są dobra kapitałowe, czyli wszystkie dobra pośrednie. Natomiast kapitał to ich rynkowa wartość. Według ekonomistów austriackich za występowanie wahań cyklicznych w gospodarce odpowiada ekspansywna polityka pieniężna oraz system bankowości oparty na pieniądzu fiducjarnym i rezerwie cząstkowej. Przedstawiona w niniejszym opracowaniu teoria stoi w opozycji do teorii cyklów głównego nurtu w ekonomii i teorii keynesowskich. Zupełnie różne są również zalecenia dla polityki gospodarczej, szczególnie w okresie kryzysu. Na zakończenie warto zadać sobie pytanie: dlaczego austriackie zalecenia bardzo rzadko, albo prawie w ogóle, są wykorzystywane w praktycznej polityce gospodarczej, szczególnie fiskalnej? Wydaje się, że największym problemem jest polityka sensu stricte. Politycy, myśląc tylko o swojej władzy, prowadzą ekspansywną politykę fiskalną, aby uzyskać przychylność ludzi w czasie wyborów. Natomiast trwały wzrost dobrobytu opiera się na działaniach przedsiębiorców w warunkach wolnego rynku oraz oszczędnościach społeczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The study is aimed at the presentation of the causes and course of the business cycle from the perspective of the Austrian school. The school recommendations on the economic policy are also included. According to the Austrian school, the business cycle fluctuations are caused by the central bank which reduces its interest rate. This triggers boom through the extended and prolonged structure of production. And the fast growing consumption prices make manufacturing more profitable. This leads to the shift of companies from the areas more distant from consumption to those much closer to it. This is how a crisis develops; later it changes into depression. In the monetary policy the Austrians recommend the maintenance of the same volume of money; on the other hand, in the fiscal policy the shift from the growing expenditure to a passive and limitation policy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Alesina A., Roubini N., Cohen G., Political Cycles and the Macroeconomy, MIT Press, 1997.
 2. Austriacy o standardzie złota, red. L. Rockwell, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2011
 3. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K., Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa 2006
 4. Bartkowiak R., Historia myśli ekonomicznej, PWE, Warszawa 2003
 5. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 6. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 7. Böhm-Bawerk E. von, The Positive Theory of Capital, London 1891.
 8. Butos W. N., The Recession an Austrian Business Cycle Theory: An Empirical Perspective, "Critical Review", Vol. 7, Nr 2-3/1993.
 9. Cameron R., Neal L., Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.
 10. Clark J. B., The Distribution of Wealth, New York 1956 (pierwsze wyd. 1899).
 11. Drabowski E., Wpływ pieniądza na gospodarkę w teoriach keynesizmu i monetaryzmu, Warszawa 1987.
 12. Endres A. M., Austrian Capital and Interest Theory: Wieser's Contribution and the Menger Tradition, "Review of Austrian Economics", Vol. 5, No. 1/1991
 13. Estey J. A., Cykle koniunkturalne, PWG, Warszawa 1959
 14. Friedman M., Rola polityki pieniężnej, PWE, Warszawa 1975
 15. Friedman M., Schwartz A., A monetary history of the United States 1867-1960, Princeton University Press, Princeton 1963.
 16. Garrison R. W., Time and Money. The Macroeconomics of Capital Structure, London-New York 2001.
 17. Grabowski C., Współczesne teorie procentu, PWE, Warszawa 1966.
 18. Hayek F. A. von, Prices and Production, New York 1967 (pierwsze wyd. 1931).
 19. Hayek F. A. von, "Profits, Interest and Investment" and Other Essays on the Theory of Industrial Fluctuations, Clifton 1975 (pierwsze wyd. 1939
 20. Hazlitt H., Inflacja. Wróg publiczny nr 1, Fijorr Publishing, Warszawa 2007.
 21. Huerta de Soto J., Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2009.
 22. Huerta de Soto J., Szkoła austriacka. Ład rynkowy, wolna wymiana i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing, Warszawa 2010
 23. Kalecki M., Prace z teorii koniunktury 1933-1939, PWN, Warszawa 1962.
 24. Kalecki M., Political aspects of full employment, "Political Quarterly", No. 14 (1943
 25. Keynes J. M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 1985.
 26. Knight F. H., Capital, Time and the Interest Rate, "Economica", Nr 1/1934.
 27. Landreth H., Colander D. C., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 1998.
 28. Lucas R. E., Models of Business Cycles, Basil Blackwell, Oxford 1987
 29. Menger C., Principles of Economics, New York 1981.
 30. Mikosik S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A. Schumpetera, PWN, Warszawa 1993
 31. Mills F. C., Price-Quantity Interactions in Business Cycles, NBER, New York 1946.
 32. Mises L. von, Ekonomia i polityka, Fijorr Publishing, Warszawa 2006.
 33. Mises L. von, Kluczowa rola oszczędzania oraz dóbr kapitałowych [www.mises. pl].
 34. Mises L. von, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Instytut Ludwika von Misesa, Warszawa 2007.
 35. Mises L. von, The Theory of Money and Credit, London 1934.
 36. Montgomery M., Austrian Persistence? Capital-Based Business Cycle Theory and the Dynamics of Investment Spending, "Review of Austrian Economics", Vol. 19, No. 1/2006.
 37. Ricardo D., Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa 1957.
 38. Robbins L., The Great Depression, Macmillan, London 1934.
 39. Rothbard M. N., Ekonomia wolnego rynku, t. 3, Fijorr Publishing, Warszawa 2008.
 40. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 41. Skousen M., Struktura produkcji. Giełda, kapitał, konsumpcja, Fijorr Publishing, Warszawa 2011.
 42. Snowdon B., Vane H., Wynarczyk P., Współczesne nurty teorii makroekonomii, PWN, Warszawa 1998.
 43. Strategia polityki pieniężnej po 2003 r., NBP, Warszawa 2003.
 44. Tempelman J. H., Austrian Business Cycle Theory and the Global Financial Crisis: Confessions of Mainstream Economist, "Quarterly Journal of Austrian Economics", Vol. 13, No. 1/2010
 45. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, Dz.U. 1997, Nr 140.
 46. Wicksell K., Interest and Prices, Macmillan, London 1936.
 47. Wojtyna A., Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu