BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matyka Mariusz (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Plonowanie wybranych gatunków roślin w Polsce, Niemczech i 27 krajach Unii Europejskiej w latach 1961-2012
Yielding of Selected Agricultural Crops in Poland, Germany and 27 Countries of European Union in the Years 1961-2012
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 183-187, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkcja roślinna
Agriculture, Crop production
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem badań było określenie dynamiki i tendencji zmian plonowania głównych roślin uprawnych w Polsce na tle Niemiec i Unii Europejskiej w latach 1961-2012. Materiał źródłowy stanowiły dane międzynarodowej statystyki publicznej pochodzące z baz FAOSTAT. Plony pszenicy w Polsce w 2012 roku były niższe niż w UE-27 i w Niemczech, odpowiednio o 23 i 44%, żyta o 22 i 54%, rzepaku 16 i 30% oraz buraka cukrowego 16 i 17%. Plony kukurydzy w całym analizowanym okresie były zbliżone do średniej UE-27. Natomiast stale pogłębiała się niekorzystna różnica w poziomie plonów tego gatunku pomiędzy Polską i Niemcami. Przedstawione tendencje pozwalają wnioskować, że gospodarstwa rolnicze w Polsce nie wykorzystują w pełni postępu biologicznego, technicznego i organizacyjnego, co skutkuje znacznie wolniejszym przyrostem plonów głównych roślin uprawnych niż ma to miejsce w UE-27 i Niemczech. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper is indication the dynamics and trends in changes of yield potential main cultivated crops in Poland compared to Germany and the European Union in the years 1961-2012. The source materials for the paper were the international official statistics data from the FAOSTAT database. Wheat yields in Poland in 2012 were lower than in the EU-27 and Germany accordingly by 23 and 44%, rye 22 and 54%, rape 16 and 30% and sugar beet 16 and 17%. Yields of maize throughout the analyzed period were similar to the EU-27 average. In contrast, constantly deepen the unfavorable difference in the yields of this species between Polish and Germany. Indicated trends show that agricultural farms in Poland do not fully utilize the progress of biological, technical and organizational. Resulting in much slower than it is in the EU-27 and Germany increased yields of main cultivated crops. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Calderini D.F., Slafer G.A. 1989: Changes in yield and yield stability in wheat during the 20th century, Field Crops Res., nr 57, 335-347.
 2. FAOSTAT: http://faostat.fao.org/site/567/default.aspx#ancor, data dostępu 16.04.2014.
 3. Grabiński J. 2007: Przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania produkcji żyta w Polsce, Wieś Jutra, 4, 15-16.
 4. Grabiński J., Podolska G. 2009: Stan aktualny i perspektywy zmian w produkcji zbóż w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 14, 55-70.
 5. Hryszko K., Szajner P. 2013: Sytuacja na światowym rynku cukru i jej wpływ na możliwości uprawy buraków cukrowych w Polsce, Raport PW IERiGŻ-PIB, Warszawa, 71, 120.
 6. Kopiński J. 2011: Tendencje zmian intensywności produkcji rolniczej w Polsce w aspekcie potencjalnych oddziaływań środowiskowych. Zesz. Nauk SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 1, 95-104.
 7. Krasowicz S., Igras J. 2003: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania potencjału rolnictwa w Polsce, Pam. Puł., nr 132, 233-251.
 8. Majchrzak L., Pudełko J., Spurtacz S. 2009: Opłacalność uprawy pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007, Fragm. Agron., nr 26 (2), 81-88.
 9. Margues da Silva J.R., Rebollo F.J., Sousa A., Mesquita P. 2012: Yield potential probability maps using the Rasch model, Bios. Engin., nr 111, 369-380.
 10. Rondanini D.P., Gomez N.V., Agnosti M.B., Miralles D.J. 2012: Global trends of rapeseed grain yield stability and rapeseed-to-wheat yield ratio in the last four decades, European J. Agron., nr 37, 56-65.
 11. Spurtacz S., Pudełko J., Majchrzak L. 2008: Opłacalność uprawy kukurydzy na ziarno w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007, Acta Scient. Polon. Agri., nr 7(4), 117-124.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu